استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمره دانشمدان برتر جهانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمره دانشمدان برتر جهانی

سایت معرفی نخبه های پزشکی جهان، ((expertscape )) پزشک دانشگاه علوم پزشکی شیراز را در زمره دانشمندان زیر یک درصد برتر جهان معرفی کرد. دکتر علی اکبر اسدی پویا همچنین موفق به ارائه بیشترین مقالات تخصصی و علمی در زمینه بیماری تشنج های عصبی در مجامع بین المللی شده ، در این رابطه گفت: برای […]

سایت معرفی نخبه های پزشکی جهان، ((expertscape )) پزشک دانشگاه علوم پزشکی شیراز را در زمره دانشمندان زیر یک درصد برتر جهان معرفی کرد.
دکتر علی اکبر اسدی پویا همچنین موفق به ارائه بیشترین مقالات تخصصی و علمی در زمینه بیماری تشنج های عصبی در مجامع بین المللی شده ، در این رابطه گفت: برای نخستین بار در تاریخ نام یک ایرانی در دنیا در جایگاه نخست علمی این زمینه قرار گرفته که این موضوع منجر به دستیابی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به موفقیت های بیشتر علمی در زمینه تحقیقات بیماری تشنج های عصبی شده است.
وی که امسال برای دومین بار تو‌انسته جایگاه پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی شیراز را در دنیا ممتاز کند، بیان کرد: کسب این مقام افتخار بزرگی برای ایران در عرصه بین المللی است . لازم به ذکر است که سایت تحقیقاتی ((expertscape )) بدون وابستگی به هیچ کشور ونهادی، نام یک پزشک ایرانی را از بین هزاران دانشمندی که در زمینه بیماری های صرع تحقیق داشته اند، برگزیده و به عنوان رتبه زیر یک درصد جهان معرفی کرده است.
این پزشک متخصص بیماری صرع ادامه داد: قطعا از این پس زمینه همکاری با دیگر محققان این رشته به صورت گسترده تر و تخصصی تر فراهم می شود.
اسدی پویا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت آشنایی با زوایای مختلف بیماری صرع، افزود: چون علائم بیماری صرع و تشنج عصبی به یکدیگر شبیه می باشد نه فقط در کشور ما بلکه در تمام دنیا اشتباه تشخیصی فراوان صورت‌ می گیرد.
تنها ایرانی عضو کمیته علمی انجمن جهانی صرع اظهارداشت: براساس اطلاعات و بر مبنای آمار می توان گفت ، حدود۰ ۳۵ بیمار با تشنج عصبی و چند هزار نفر مبتلا به صرع در فارس به بیمارستان نمازی و بخش صرع مراجعه کرده اند .
رییس بخش صرع بیمارستان نمازی ادامه داد: در همین راستا با استفاده از جدیدترین روش های علمی موفق به شناسایی و تشخیص بیماری و در نهایت ارائه خدمات موثر در جهت پیشگیری ودرمان شده ایم.
اسدی پویا با بیان اینکه مهمترین روش تشخیص بیماری صرع ، نوار مغز کامپیوتری است ، افزود : از یازده سال گذشته تا کنون در ایران تشخیص این بیماری با نوار مغز کامپیوتری صورت می گرفته که بیمارستان نمازی شیراز هم در این رابطه یکی از فعالترین‌ مراکز پزشکی ایران است.
وی یادآور شد: به همین دلیل تعداد زیادی از بیماران تشنج عصبی و صرع به بیمارستان نمازی مراجعه کرده و مورد درمان قرار گرفتند که در این رابطه پژوهش های بسیاری هم بر روی آنها انجام شده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم‌ پزشکی شیراز تاکید کرد:تعداد زیادی از بیمارانی که با تشنج مراجعه می کنند در واقع صرع ندارند بلکه حالتی دارند به نام تشنج عصبی که در واقع از بیماری های افتراقی صرع هستند.
اسدی پویا با بیان اینکه درمان صرع با درمان این بیماری کاملا متفاوت می باشد افزود:با توجه به اینکه داروهای ضد صرع هیچ اثری در درمان این بیماری ندارد و حتی ممکن است برای بیماران مضر باشد به همین منظور نیاز است بیماران به پزشک متخصص مراجعه کنند