پذیرفته شدن فیلم بلند تجربی” مهاجران” در ششمین دوره ی جشنواره حقوق بشر داکوتای شمالی
پذیرفته شدن فیلم بلند تجربی” مهاجران” در ششمین دوره ی جشنواره حقوق بشر داکوتای شمالی

به گزارش پگاه خبر ،این جشنواره در تمامی رشته های هنری با اهداف مربوط به حقوق بشر در ایالت داکوتای شمالی برگزار می شود و متعلق به آثاری است که هنرمندانه به این موضوع پرداخته باشند. جشنواره هنرهای چند رسانه ای حقوق بشر داکوتای شمالی یک نمایشگاه سیار است که در آن هنرمندان دو بعدی، […]

به گزارش پگاه خبر ،پرفورمنساین جشنواره در تمامی رشته های هنری با اهداف مربوط به حقوق بشر در ایالت داکوتای شمالی
برگزار می شود و متعلق به آثاری است که هنرمندانه به این موضوع پرداخته باشند.
جشنواره هنرهای چند رسانه ای حقوق بشر داکوتای شمالی یک نمایشگاه سیار است که در آن هنرمندان دو بعدی، سه بعدی، پرفورمنس، نویسندگان و فیلمسازان تجربه گرا و نواندیش و انیماتورهایی که آثاری مرتبط با حقوق بشر، حقوق مدنی، یا مسائل عدالت اجتماعی دارند، حضور دارند.
این جشنواره در موزه ها برگزار می شود و آثاری را می پذیرد که به حقوق بشر، حقوق شهروندی یا سایر موضوعات عدالت اجتماعی مرتبط باشند.
از آنجایی که محفل و محل گردهمایی این جشنواره هنری در موزه ها است، تلاش های خلاقانه هنرمندان ملاک قرار می گیرد.
این رویداد به مدت بیست روز برگزار می شود.
در این نمایشگاه ۷۵ هنرمند در سراسر جهان حضور دارند که هر کدام از رسانه خاص خود برای پرداختن به مسائل حقوق بشر، حقوق مدنی یا عدالت اجتماعی استفاده می کنند.