شتاب در اجرای طرح نهضت ملی مسکن فارس
شتاب در اجرای طرح نهضت ملی مسکن فارس

به گزارش پگاه خبر،محمد هادی ایمانیه افزود: سهم استان فارس از مجموع چهار میلیون مسکن که در کشور احداث می‌شود ۲۴۰ هزار واحد است که تاکنون ۱۳۷ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط شناخته شده اند. وی ادامه داد: نخستین مرحله در اجرای طرح نهضت ملی مسکن بحث تامین زمین در شهر‌ها و روستا‌ها است […]

به گزارش پگاه خبر،محمد هادی ایمانیه افزود: سهم استان فارس از مجموع چهار میلیون مسکن که در کشور احداث می‌شود ۲۴۰ هزار واحد است که تاکنون ۱۳۷ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط شناخته شده اند.
وی ادامه داد: نخستین مرحله در اجرای طرح نهضت ملی مسکن بحث تامین زمین در شهر‌ها و روستا‌ها است که به گفته مدیر کل راه و شهرسازی فارس، این استان از نظر زمین اختصاص یافته به اجرای این طرح رتبه نخست را در کشور در اختیار دارد.
او اظهار داشت: بعد از تامین زمین مورد نیاز، اجرای پروژه‌ها وارد مراحل دیگر از جمله واریز وجه توسط متقاضیان که امکان دریافت تسهیلات ۴۰۰ میلوین تومانی نیز برای آن‌ها فراهم شده می‌شود و به دنبال آن نیز پیمانکاران و سرمایه گذاران نسبت به احداث واحد‌های مسکونی اقدام خواهند کرد.
ایمانیه افزود: امیدواریم بتوانیم در پایان چهار سال، به تعهداتی که استان در بحث ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن دارد عمل کنیم.

شتاب در اجرای طرح نهضت ملی مسکن فارس

استاندار فارس بر ضرورت تدوین تقویم رویداد‌های گردشگری در سطح ملی تاکید کرد و افزود: فارس این تقویم استان تدوین شده که می‌تواند بصورت الگویی در اختیار سایر استان‌ها قرار گیرد./ناصر اشرف