ضرورت وجود مشاور امور نخبگان در دستگاه های اجرایی
ضرورت وجود مشاور امور نخبگان در دستگاه های اجرایی

به گزارش پگاه خبر،  دکتر محمدهادی ایمانیه در شورای علمی بنیاد نخبگان، بر لزوم توجه به مسائل فرهنگی، آموزشی، فرهنگی و اعتقادی، گفت: جلسات مربوط به این مباحث بصورت هفتگی تشکیل دهید. استاندار فارس با تاکید بر لزوم جلوگیری از موازی کاری ها، اظهار داشت: شوراها و مجامع گوناگونی برای حمایت از نخبگان تشکیل شده […]

استاندار فارس در شورای علمی بنیاد نخبگان تاکید کرد:

دکتر محمد هادی ایمانیه گفت: دستگاه‌های اجرایی نسبت به تشکیل شورای مشورتی نخبگان در سازمان های استان اقدام نمایند.

به گزارش پگاه خبر،  دکتر محمدهادی ایمانیه در شورای علمی بنیاد نخبگان، بر لزوم توجه به مسائل فرهنگی، آموزشی، فرهنگی و اعتقادی، گفت: جلسات مربوط به این مباحث بصورت هفتگی تشکیل دهید.

استاندار فارس با تاکید بر لزوم جلوگیری از موازی کاری ها، اظهار داشت: شوراها و مجامع گوناگونی برای حمایت از نخبگان تشکیل شده است؛ لذا می بایست مکانیسمی، تعریف شود تا علاوه بر ایجاد هم افزایی، از انجام کارهای پراکنده نیز جلوگیری شود.

دکتر ایمانیه افزود: جلسات این شورا باید خروجی مناسب و عملیاتی داشته باشد. موارد ابتدا در دبیرخانه مطرح و پس از بررسی، در این شورا تصمیم گیری شود و همچنین نحوه اجرای مصوبات رصد گردد.
وی بنیاد نخبگان و مجمع خیرین نخبه پرور استان را مامور کرد، تا با هماهنگی مسئولین دستگاه‌های اجرایی نسبت به تشکیل شورای مشورتی نخبگان در سازمان های استان اقدام نمایند.
وی ادامه داد: علاوه بر تشکیل این شورا، روسای سازمان ها شایسته است یک مشاور در امور نخبگان داشته باشند.

نماینده عالی دولت در فارس با اشاره به دو طرح شهاب و خانه های خلاق، اظهار داشت: آمادگی دارم در کنار شما به این طرح ها کمک کنم؛ منتهی سفارش ما در ابتدا توجه به کیفیت است.

انتهای پیام / ناصر اشرف