امضاء تفاهم نامه شورای شهر و دانشگاه شیراز
امضاء تفاهم نامه شورای شهر و دانشگاه شیراز

تفاهم نامه همکاری ومشارکت بین شورای اسلامی شهر شیراز و دانشگاه شیراز به امضاء رسید. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، تفاهم نامه همکاری و مشارکت شورای اسلامی شهر شیراز  و دانشگاه شیراز در جهت افزایش همکاریهای دو جانبه وارائه خدمات متقابل وبهره مندی از توانمندی های طرفین در زمینه های آموزشی، علمی، […]

تفاهم نامه همکاری ومشارکت بین شورای اسلامی شهر شیراز و دانشگاه شیراز به امضاء رسیددانشگاه شیراز .

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، تفاهم نامه همکاری و مشارکت شورای اسلامی شهر شیراز  و دانشگاه شیراز در جهت افزایش همکاریهای دو جانبه وارائه خدمات متقابل وبهره مندی از توانمندی های طرفین در زمینه های آموزشی، علمی، پژوهشی در حوزه مدیریت شهری و استفاده از ظرفیت ها و امکانات سخت افزاری ونرم افزاری طرفین در اجرای برنامه های مزبور با استفاده از ابزارهای مختلف امضاء گردید.

  این تفاهم نامه در راستای تحقق سیاست دستیابی به مدیریت کارا، اثر بخش وپایدار و همچنین توسعه همکاری‌های علمی ، آموزشی،  پژوهشی و بهره مندی از امکانات، توانمندی ها وظرفیت‌های موجود، این تفا هم نامه مشترک همکاری بین شورای اسلامی شهر شیراز و دانشگاه شیرازمنعقد گردید.

تفاهم نامه  مذکور در تاریخ ۱۱ دی ماه در ساختمان شورای اسلامی شهر، میان شورای اسلامی شهر شیراز  و دانشگاه شیراز منعقد شد و به امضای روسای دو دستگاه  ،  محمد موذنی رئیس دانشگاه شیراز واز یک طرف، ج مهدی طاهری، رییس شورای اسلامی شهر شیراز رسید.