گزارش تصویری نشست خبری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی پارس
گزارش تصویری نشست خبری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی پارس

نشست خبری یازدهمین نمایشگاه گردشگری و دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی پارس با حضور مدیرکل، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی و معاونت گردشگری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، رئیس اتحادیه تعاونی صنایع دستی استان  و دبیر اجرایی نمایشگاه  روز دوشنبه ۲۵آذر ماه ۹۸  با حضور اصحاب رسانه در هتل بزرگ شیراز […]

نشست خبری یازدهمین نمایشگاه گردشگری و دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی پارس با حضور مدیرکل، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی و معاونت گردشگری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، رئیس اتحادیه تعاونی صنایع دستی استان  و دبیر اجرایی نمایشگاه  روز دوشنبه ۲۵آذر ماه ۹۸  با حضور اصحاب رسانه در هتل بزرگ شیراز برگزار شد.