تعریف جنگ ترکیبی آمیخته یا هیبریدی
تعریف جنگ ترکیبی آمیخته یا هیبریدی

جنگ ترکیبی، آمیخته یا هیبریدی همان‌طور که از نام آن پیداست، ترکیبی از همه امکانات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای از پا درآوردن دشمن و کشورهای مورد هدف است. این مسئله بعد از جنگ سرد و جنگ جهانی دوم، مرسوم شده و فرانک هافمن را پایه‌گذار جنگ ترکیبی می‌دانند. روش‌های متنوعی در این جنگ از سوی […]

جنگ ترکیبی، آمیخته یا هیبریدی جنگ ترکیبی چیست همان‌طور که از نام آن پیداست، ترکیبی از همه امکانات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای از پا درآوردن دشمن و کشورهای مورد هدف است. این مسئله بعد از جنگ سرد و جنگ جهانی دوم، مرسوم شده و فرانک هافمن را پایه‌گذار جنگ ترکیبی می‌دانند. روش‌های متنوعی در این جنگ از سوی دشمنان به‌کار برده می‌شود. انقلاب‌های رنگی برای برهم زدن انتخابات‌ها و تغییر نتیجه آن مطابق آن‌چه مد نظر دشمن است، استفاده از نیروهای نامنظم، -که در حوادث اخیر درون کشور هم دیدیم برخی افراد در جامعه مأموریت‌هایی داشتند و اغتشاش ایجاد کردند- حمایت از ناآرامی‌های داخلی توسط دشمنان، جنگ‌های نیابتی، عملیات روانی، سوءاستفاده از دیپلماسی، جنگ تبلیغاتی و حملات سایبری در فضای مجازی از جمله این روش‌ها هستند که می‌توان به آنها توجه داشت. در حوادث اخیر کشور ما حملات سایبری و جنگ تبلیغاتی بسیار پررنگ بود و آن‌طور که گفته شد حتی از ربات‌ها هم استفاده کرده‌اند که یک ذهنیت‌سازی برای جامعه انجام دهند.

مدت‌هاست قدرت‌های غربی علیه کشورهایی که با آن‌ها دچار چالش هستند یک جنگ شناختی به راه انداخته‌اند. جنگ اقتصادی و وضع تحریم نیز یکی دیگر از ابزارهای تهاجم دشمنان به این کشورهاست. در برخی از کشورها هم در زمان خود از نیروهای ویژه و نظامی‌شان استفاده می‌کنند و حتی دیدیم که از داعش هم برای رسیدن به اهدافشان استفاده کردند. پس این جنگی آمیخته از جنگ سیاسی، کلاسیک، نامنظم، سایبری، استفاده از تروریست‌ها، دیپلماسی و حمایت از آشوب‌های داخلی و حتی استفاده از دادگاه‌های بین‌المللی است. تشکیل جلسه غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل از سوی آمریکا درباره حوادث اخیر در کشور ما نمونه‌ای از استفاده ابزاری از این ساختار بین‌المللی در همین جهت بود.

یکی از کارهای دیگر دشمن برهم زدن بافت اجتماعی برای زمینه‌سازی مهاجرت نخبگان کشور است. ابزار دیگر آن‌ها یورش فرهنگی برای سست کردن اعتقادات مردم است. آن‌ها به دنبال ایجاد باورهای جدید به‌جای اعتقادات جامعه هستند تا بتوانند نیروهای جوان را به‌سمت خودشان جذب کنند.