ضعف در جنگ روایت ها
ضعف در جنگ روایت ها

بررسی کوتاه علل ضعف در جنگ رسانه ای

 

حدود دو ماه از آغاز آشوبها می گذرد و در این مدت نسخه ای از یک عملیات ترکیبی فوق العاده پیچیده و شبانه روزی در حال اجرا است .

عملیات آشوب و جنگ روانی با هدایت اتاقهای فکر در سازمان های  اطلاعاتی امریکا، انگلیس ،منافقین در آلبانی و هسته های مرتبط وطن فروش خارج و داخل در حال طراحی است .
هدایت عملیات از یک سو و حمایت مادی ریال های کثیف سعودی و دلارهای آمریکایی تعدادی افراد غافل و بی توجه به عاقبت کار به خیابانها کشیده و آتش آشوب را زنده نگهداشته است .

آنچه مهم است علیرغم تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری ،ریاست محترم جمهوری هنوز صفوف معترضین و آشوبگران مرزبندی نشده است و دشمن از این فقدان تفکیک نهایت بهره می برد .

مدتی پیش اعلام شد که به دنبال جانمایی مکانی برای اعتراضات قانونی و خواسته های مردمی ایجاد شود که گویا به فراموشی سپرده شد .

در این میان قدرت نرم و بازدارندگی از طریق بکارگیری رسانه و فضای مجازی می تواند نقش راهبردی در جنگ روایت ها داشته باشد که متاسفانه به دلیل جدایی و حس بی اعتمادی بین نهادهای اطلاعاتی و رسانه موجب خلع سلاح رسانه شده است .

در جنگ روایت ها اولین روایت کننده و اولین مستند ساز می تواند حرف اول را بزند و در گام بعدی نیز با تکمیل و انتشار خبر صحیح و تحلیل‌های اقناعی نقش پیروز میدان را ایفا نماید .

امیدواریم نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با درک دقیق و سریع موضوع با همراهی رسانه ها و همه ظرفیت‌های موجود در بخش جنگ روایت و رسانه برای فروکش کردن توطئه عبری عربی عمل نمایند .

مجموعه وزارت اطلاعات ،سازمان اطلاعات سپاه ،فراجا و همه مجموعه های درگیر در خنثی کردن توطئه ها در همه این ایام شبانه روز در حال تلاش برای رصد و شناسایی  عوامل پشت صحنه آشوبها هستند که تلاش این عزیزان مایه تقدیر و خداقوت است .
اما آنچه مسلم است  کارنامه عملکردی در بحث اقناع افکار عمومی ، قلم و اطلاع رسانی به دلیل فاصله و طبقه بندی سنگین اصحاب رسانه با مجموعه سرویس امنیتی به گونه ای است که صداسیما و رسانه های داخل دسترسی بسیار محدودی به طراحی دشمن داشته و بهمین دلیل باید گفت در جنگ رسانه پیروز نبوده ایم .