دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد فارس مقام سوم استان در پنجمین جشنواره درون دانشگاهی رویش شد
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد فارس مقام سوم استان در پنجمین جشنواره درون دانشگاهی رویش شد

  دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان فارس با کسب ۶ مقام در پنجمین جشنواره درون دانشگاهی «رویش» دانشگاه جامع علمی کاربردی مقام سوم استان را از آن خود کرد.                                                   […]

  دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان فارس با کسب ۶ مقام در پنجمین جشنواره درون دانشگاهی «رویش» دانشگاه جامع علمی کاربردی مقام سوم استان را از آن خود کرد.

                                                                                                                                                             

مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره درون دانشگاهی «رویش» دانشگاه جامع علمی کاربردی به میزبانی واحد استانی زنجان برگزار شد که ۷۴ برگزیده داشت.

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان فارس در این میان با کسب ۶ عنوان در مجموع تعداد مقام ها مقام سوم استانی را کسب کرد.

بر این اساس از استان فارس، سعید جاویدنیا دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر «فاضل فرهیخته» در بخش رقابتی تئاتر آثار گروهی کانون ها مقام دوم، حمیدرضا قلعه کار، دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر «فاضل فرهیخته» در بخش رقابتی تئاتر آثار گروهی کانون ها، مقام سوم، محمود حیدری دانشجوی مرکز آموزش علمی کابردی «غدیر» در بخش رقابتی دکلمه، گویندگی و اجرای آثار فردی کانون ها، مقام سوم، سارا ظریف دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر «فاضل فرهیخته» در بخش رقابتی تئاتر آثار گروهی کانون ها، مقام شایسته تقدیر، فاطمه عباسپور دانشجوی مرکز فرهنگ و هنر «فاضل فرهیخته» در بخش رقابتی چند رسانه ای آثار گروهی کانون ها به مقام شایسته تقدیر، فاطمه زارع دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی  مجتمع «صنعتی پروتئینی شام شام» در بخش رقابتی دکلمه، گویندگی و اجرا یآثار فردی کانون ها، مقام شایسته تقدیر را کسب کردند.