رسانه ها محور وحدت درونی جامعه هستند
رسانه ها محور وحدت درونی جامعه هستند

در شرایطی قرار داریم که لازم است رسانه های استان فارس از حالت تدارکات چی خارج شوند. ۳۴۷ رسانه ی مجوز دار، با امکانات دولتی، بودجه ی بیت المال و یا شخصی، توسط افراد حقوقی و حقیقی در استان فعالیت می کنند. پیرامون وقایع اخیر، نشانی از روشنگری و مطالبه گری در پوشش کرسی آزاد […]

در شرایطی قرار داریم که لازم است رسانه های استان فارس از حالت تدارکات چی خارج شوند.
۳۴۷ رسانه ی مجوز دار، با امکانات دولتی، بودجه ی بیت المال و یا شخصی، توسط افراد حقوقی و حقیقی در استان فعالیت می کنند.

پیرامون وقایع اخیر، نشانی از روشنگری و مطالبه گری در پوشش کرسی آزاد اندیشی و پاسخگویی به نسل جوان مشاهده نمی شود.

آنها به انتشار اخبار سازمان ها و نهادها، تسلیت ها و بیانیه ها که ۲۰ درصد وظایف شان می باشد اکتفا، لکن در خصوص مطالبه جوانان، تبیین فتنه، نقش مسببین، دروغ گویان، اپوزسیون و معاندین که عملکردشان تاثیر بر بروز ناآرامی ها داشته، اقدام موٍثر و هوشمندانه ای نداشته اند.

رسانه هایی که قدرت ورود در مقابله ی با دشمن را ندارند، حداقل با جهاد تبیین از اسلام، انقلاب، مردم و خاصه جوانان دفاع کنند.

رسانه ها که رکن چهارم دموکراسی را یدک می کشند، با نشر موضوعات تکراری، رکن اصلی دموکراسی را متزلزل، لذاست که متولیان امر از پوسته ی طنیده در دور خود، رها و در فضای آزاد، هوشمندانه رسالت خویش را انجام دهند.

سجادیان؛فعال اجتماعی
انتهای پیام/

رسانه ها