بازدید مدیرکل نوآوری معاونت علمی ریاست جمهوری از مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم بیمارستان امیرالمومنین(ع)
بازدید مدیرکل نوآوری معاونت علمی ریاست جمهوری از مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم بیمارستان امیرالمومنین(ع)

رییس مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم مرکز آموزشی درمانی سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین(ع)، از بازدید مدیرکل نوآوری معاونت علمی ریاست جمهوری از این مرکز خبر داد. به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین(ع)، دکتر «علی اکبر محمدی» گفت: دکتر «مریم ملونی» و هیات همره از هشت محصول دانش بنیان این […]

رییس مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم مرکز آموزشی درمانی سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین(ع)، از بازدید مدیرکل نوآوری معاونت علمی ریاست جمهوری از این مرکز خبر داد.

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین(ع)، دکتر «علی اکبر محمدی» گفت: دکتر «مریم ملونی» و هیات همره از هشت محصول دانش بنیان این مرکز بازدید کردند و در خصوص تامین منابع مالی مورد نیاز برای تجاری سازی این طرح ها همفکری شد.

او افزود: توسعه مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم در چارچوب طرح های کلان ملی سال آینده، از دیگر مسایل مطرح شده در این بازدید بود.

در این بازدید اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات سوختگی و دکتر «نصیر» معاون پارک علم و فناوری نیز حضور داشتند./۱۰۲