راهپیمایی ۱۳ آبان در شیراز با حضور پرشور مردم
راهپیمایی ۱۳ آبان در شیراز با حضور پرشور مردم

به گزارش پگاه خبر؛راهپیمایی ۱۳ آبان در شیراز با حضور پرشور مردم از مسیر میدان شهداء تا حرم شاهچراغ (ع) برگزار شد./گزارش تصویری انتهای پیام/ابراهیم عباسی

به گزارش پگاه خبر؛راهپیمایی ۱۳ آبان در شیراز با حضور پرشور مردم از مسیر میدان شهداء تا حرم شاهچراغ (ع) برگزار شد./گزارش تصویری

انتهای پیام/ابراهیم عباسی

راهپیمایی

راهپیمایی

راهپیمایی

راهپیمایی

راهپیمایی

راهپیمایی

راهپیمایی

راهپیمایی

راهپیمایی

راهپیمایی

راهپیمایی

راهپیمایی

راهپیمایی

راهپیمایی

راهپیمایی

راهپیمایی

ِراهپیمایی

راهپیمایی