اطلاعیه شماره ۷ ستاد انتخابات کشور
اطلاعیه شماره ۷ ستاد انتخابات کشور

پیرو اطلاعیه‌های شماره ۳ و ۵ ستاد انتخابات کشور در خصوص زمان، مکان و شرایط ثبت نام از داوطلبان انتخابات اولین میان دوره ای پنجمین  دوره مجلس خبرگان رهبری در استانهای تهران، خراسان رضوی فارس، خراسان شمالی و  قم به اطلاع ملت شریف ایران می رساند: امروز پنجشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۱ هفتمین و آخرین روز از ثبت […]

پیرو اطلاعیه‌های شماره ۳ و ۵ ستاد انتخابات کشور در خصوص زمان، مکان و شرایط ثبت نام از داوطلبان انتخابات اولین میان دوره ای پنجمین  دوره مجلس خبرگان رهبری در استانهای تهران، خراسان رضوی فارس، خراسان شمالی و  قم به اطلاع ملت شریف ایران می رساند:
 امروز پنجشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۱ هفتمین و آخرین روز از ثبت نام از داوطلبان انتخابات اولین میان دوره پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری می باشد و طبق اطلاعیه های قبلی زمان پایان ثبت نام در ستاد ثبت نام وزارت کشور و فرمانداری های مراکز استان های مذکور ساعت ۱۸است.