فراخوان اولین جشنواره ملی نوآوری در ساخت و ساز بانک مسکن
فراخوان اولین جشنواره ملی نوآوری در ساخت و ساز بانک مسکن

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن استان فارس ، شرکت کار آفرینی بانک مسکن اولین جشنواره ملی نو آوری در ساخت و ساز را برگزار می نماید . علاقه مندان جهت شرکت در این جشنواره می توانند پس از مطالعه دستورالعمل جشنواره که به پیوست می باشد ، اقدام نمایند […]

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن استان فارس ، شرکت کار آفرینی بانک مسکن اولین جشنواره ملی نو آوری در ساخت و ساز را برگزار می نماید .

علاقه مندان جهت شرکت در این جشنواره می توانند پس از مطالعه دستورالعمل جشنواره که به پیوست می باشد ، اقدام نمایند .