اجرای هرگونه پروژه‏ شهرداری در باغ‏های شیراز، غیرقانونی است
اجرای هرگونه پروژه‏ شهرداری در باغ‏های شیراز، غیرقانونی است

به گزارش پگاه خبر به نقل از خبرگزاری کشاورزی یک کارشناس حوزه مدیریت باغ‏های شیراز به خبرنگاران گفت: سقف حرکت و آخرین مرجع قانونی برای شورای اسلامی شیراز، شهرداری شیراز و شورای عالی شهرسازی و معماری به منظور حفظ باغ‏های قصرالدشت شیراز، دستورالعمل شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره ۳۱۰/۳۳۷۶ تاریخ ۱۳۷۹/۹/۷ است که […]

به گزارش پگاه خبر به نقل از خبرگزاری کشاورزی یک کارشناس حوزه مدیریت باغ‏های شیراز به خبرنگاران گفت: سقف حرکت و آخرین مرجع قانونی برای شورای اسلامی شیراز، شهرداری شیراز و شورای عالی شهرسازی و معماری به منظور حفظ باغ‏های قصرالدشت شیراز، دستورالعمل شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره ۳۱۰/۳۳۷۶ تاریخ ۱۳۷۹/۹/۷ است که در آن صرفا به شهرداری اجازه خرید باغ‏ها داده شده است. ولی هیچگونه اجازه‏ ای به این موسسه عمومی برای دخل و تصرف و اجرای پروژه‏ های جذاب و سودآور مدیریت شهری در پهنه ‏های باغی محدوده استحفاظی قصرالدشت داده نشده است. بند ۲ این دستورالعمل اجازه تغییر کاربری ۳۱۲ هکتار باغ‏های گروه ۵ (گروه قربانی) را داده است. بند ۳ تاکید بر تثبیت و ممنوعیت مطلق تغییر کاربری باغ‏ های گروه یک (مساحت خالص ۹۸۶ هکتار) دارد. این دستورالعمل مشخصا شهرداری را موظف به خرید باغ‏ها و حفظ و نگهداری از آن نموده است نه چیزی بیشتر. افزون بر این، می‏توان مصوباتی از شورای اسلامی شهر شیراز در دوره ‏های پیش بر ممنوعیت هرگونه بهره ‏برداری و تغییر کاربری باغات گروه یک تحت تملک شهرداری یافت. بنابراین یکایک پروژه ‏های بوستان‏های خانواده، پیاده ‏راه سلامت، باغ کودکان و بهسازی کوچه باغ‏ها در قلب باغ‏های شیراز و ده‏ها پروژه دیگر کاملا و صراحتا غیرقانونی است. سطحی‏ زدگی و کم دقتی در حفظ بقایای باغ‏های شیراز که افزون بر حق تنفس دو میلیون نفر جمعیت شیراز، زمینه پایداری و حفظ گردشگری شیراز را نیز پدید آورده است، موجب نابودی زودهنگام این پهنه ‏های ارزشمند شده است. این رویه ‏های اشتباه نه تنها تبعیض اجتماعی پدید آورده ‏اند بلکه شکاف طبقاتی را در جامعه تشدید نموده ‏اند و این وضعیت هرگز با عدالت اجتماعی سازگار نیست. به ویزه آنکه زمینه تبعیض بین مالکان باغ‏ها و فراهم‏ شدن نارضایتی آنان و در همان حال رقابت منفی برای از بین بردن پهنه‏ های باغی را فراهم می‏کند.


داریوش مختاری در این رابطه افزود: معلوم نیست مبنای صدور و اجرای چنین پروژه ‏های آسیب ‏زا و سلیقه‏ ای کجاست. در هر حال، مدیران شهرداری موظفند در برابر چنین تخلفات گسترده ‏ای که در چند سال اخیر با شکل‏های مختلف و با موج فزاینده ‏ای آغاز شده است پاسخگو باشند. این پروژه‏ ها امکان تفکیک بخشی از باغ‏ها، بسترسازی برای ساخت هتل، فراهم‏ کردن پوشش قانونی برای انجام اقدام‏ های غیرقانونی همانند گسترش مجتمع ‏های تجاری و پزشکی را فراهم می‏ کنند. برای حفظ باغ‏های شیراز به اندازه لازم قانون داریم. هر چند کافی نیستند و حفره ‏های قانونی باید پر شوند ولی همین ظرف قانونی موجود به طور پی در پی قربانی تصمیم‏های شتابزده دستگاه شهرداری شیراز شده ‏اند و راه درست برای نجات باغ‏های شیراز، اجرا نمی‏شود. به طوری که در محدوده استحفاظی باغ‏ها، چندین پهنه باغی در مالکیت آموزش و پرورش و دانشگاه هست که یا رها شده ‏اند و یا اینکه به طور غیرقانونی در آن ساخت و ساز بلندمرتبه انجام می‏گیرد. شایسته است به جای اقدامات خطرناک یادشده، این نهادها ملزم به حفظ و نگهداری باغ‏های تحت مالکیتشان شوند. شایسته است دستگاه ‏های ناظر به جای تامین منافع و نیازهای دستگاه شهرداری شیراز، نگاه و رویکرد رعایت حقوق مالکان باغ‏های سنتی را مبنای عمل قرار دهند و به استناد ماده ۹ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی (۱۳۸۵)، نسبت به پرداخت کمک هزینه نگهداری باغ‏ها به باغداران سنتی اقدام نمایند تا امکان نگهداری پایدار بافت بوم‏ شناختی باغ‏های شیراز، در کنار مشارکت حداکثری باغداران و باغ دوستان و بسترسازی برای نظارت همگانی به صورت مستمر و  همیشگی فراهم شود.