پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور استان فارس معرفی شدند
پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور استان فارس معرفی شدند

پس از بررسی آثار و فعالیت های علمی و پژوهشی اساتید دانشگاه پیام نور استان فارس، برترین محققان و پژوهشگران این دانشگاه معرفی شدند. بنابراعلام واحد پژوهشی دانشگاه پیام نور فارس، در بررسی آثار چهارسال اخیر اعضای هیئت علمی، آقایان دکتر امیرحسام زعیم عضو هیئت علمی گروه علوم پایه ، دکتر مرتضی حیدری از گروه […]

پس از بررسی آثار و فعالیت های علمی و پژوهشی اساتید دانشگاه پیام نور استان فارس، برترین محققان و پژوهشگران این دانشگاه معرفی شدند.

بنابراعلام واحد پژوهشی دانشگاه پیام نور فارس، در بررسی آثار چهارسال اخیر اعضای هیئت علمی، آقایان دکتر امیرحسام زعیم عضو هیئت علمی گروه علوم پایه ، دکتر مرتضی حیدری از گروه علوم انسانی و خانم دکترالهام اسراری از گروه فنی ومهندسی از سوی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور به عنوان پژوهشگران برتر استان فارس و دکتر امین فرهنگ فر به عنوان فناور برتر استان معرفی که قرار است هفته آینده از آنان در مراسم کشوری تجلیل شود.

همچنین در مراسم تجلیل از پژوهشگران و محققان برتر دانشگاه های استان فارس که از سوی استانداری فارس برگزار شده بود، از آقای دکتر کوروش بامداد عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نوراستهبان و سرکارخانم دکتر سمانه نورانی آزاد عضو هیئت علمی مرکزفسا تجلیل بعمل آمد.