تجلیل از دانشجوی برتر سال دانشگاه پیام نور استان فارس
تجلیل از دانشجوی برتر سال دانشگاه پیام نور استان فارس

در مراسم هفته پژوهش وفناوری که با حضور استاندار فارس در شیراز برگزار شد، از سرکارخانم شیرین درزی دانشجوی ممتاز علمی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور شیراز تجلیل شد.

در مراسم هفته پژوهش وفناوری که با حضور استاندار فارس در شیراز برگزار شد، از سرکارخانم شیرین درزی دانشجوی ممتاز علمی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور شیراز تجلیل شد.