اجرای طرح آگاهسازی و پیشگیری از معلولیت ها در مدارس شهرستان شیراز
اجرای طرح آگاهسازی و پیشگیری از معلولیت ها در مدارس شهرستان شیراز

حمید آزرمی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز با اعلام این خبر بیان کرد؛ اجرای طرح آگاهسازی و پیشگیری از معلولیت ها در مدارس متوسطه با هدف افزایش سطح آگاهی دانش آموزان و پیشگیری از معلولیت های مختلف ژنتیکی، مادرزادی و اکتسابی آغاز گردیده است. وی در ادامه ضمن قدردانی از همکاری موثر مدیریت آموزش و پرورش […]

حمید آزرمی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز با اعلام این خبر بیان کرد؛ اجرای طرح آگاهسازی و پیشگیری از معلولیت ها در مدارس متوسطه با هدف افزایش سطح آگاهی دانش آموزان و پیشگیری از معلولیت های مختلف ژنتیکی، مادرزادی و اکتسابی آغاز گردیده است.

وی در ادامه ضمن قدردانی از همکاری موثر مدیریت آموزش و پرورش نواحی مختلف افزود با توجه به اینکه برنامه پیشگیری از معلولیت ها از طریق آموزش و آگاهسازی از اولویت های اساسی واحد پیشگیری بهزیستی می باشد و نظر به اثرگذاری آموزشگران بر شناخت و نگرش دانش آموزان نسبت به سلامتی خود، از دوماه قبل برنامه ریز دقیقی با آموزش مربیان متخصص و برگزاری جلسات توجیهی صورت گرفته است و در تلاش هستیم با اجرای با کیفیت این برنامه در جهت ارتقای سطح آگاهی و سلامت دانش آموزان و خانواده آنها گام برداریم.

رفعت پناه کارشناس پیشگیری از معلولیت های مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز نیز گفت؛ این طرح برای ۳۰۰۰۰ نفر از دانش آموزان پایه دهم و یازدهم در زمینه های تخصصی سلامت و پیشگیری از بیماری و معلولیت، سلامت دستگاه عضلانی – اسکلتی، سلامت بینایی و سلامت شنوایی در پایه دهم و نیز ژنتیک و مشاوره ژنتیک و پیشگیری از حوادث ترافیکی و غیرترافیکی در پایه یازدهم توسط ۱۴ مربی آموزش دیده بهزیستی اجرا می گردد.

کارشناس پیشگیری از معلولیت ها در ادامه بیان کرد با توجه به اهمیت و نقش این طرح در کاهش معلولیت ها، مربیان با رشته های تخصصی مرتبط انتخاب و توسط اداره کل بهزیستی فارس آموزش دیده اند و کیفیت اموزش مربیان بطور مستمر توسط تیم نظارتی متشکل از کارشناسان دفتر پیشگیری از معلولیت ها، معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی فارس و کارشناس سلامت آموزش و پرورش نواحی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و دشت ارژن ارزیابی می شود.
زهرا تیموری سرپرست حوزه امور توسعه پیشگیری مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز نیز افزود تاکید این واحد بر ایجاد انگیزه در دانش آموزان و افزایش سطح آگاهی آنان در زمینه پیشگیری از معلولیت هاست که امیدواریم تا پایان اسفند ماه با پوشش حداکثری گروه هدف بتوانیم درجهت ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان و کاهش معلولیت ها گام برداریم.