معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس : نیازمند شهروند مسئول و تصمیم ساز هستیم
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس : نیازمند شهروند مسئول و تصمیم ساز هستیم

به گزارش پگاه خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، دکتر محمود رضایی کوچی در همایش شهرسازی با بیان اینکه هر آنچه در محیط زندگی و زمین می بینیم به دو دسته چیزهایی که ساخته دست انسان نیستند و آنچه توسط انسان ها ساخته شده تقسیم می شود عنوان کرد: نقش انسان در […]

به گزارش پگاه خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، دکتر محمود رضایی کوچی در همایش شهرسازی با بیان اینکه هر آنچه در محیط زندگی و زمین می بینیم به دو دسته چیزهایی که ساخته دست انسان نیستند و آنچه توسط انسان ها ساخته شده تقسیم می شود عنوان کرد: نقش انسان در بخش انسان ساخت بر اساس ساعت درونی یعنی باورها و احساسات و خواسته ها است که خروجی آن گفتار و کردار ما و نتیجه آن مداخله در طبیعت و ساخت شهر و تمدن است.


رضایی با اشاره به اینکه  بشر از ابتدا به دنبال جامعه سالم بوده است، افزود: بی شک  ایده‌آل زندگی سعادتمندانه شهروند سالم و جامعه سالم است و جامعه سالم به معنای  شهر سالم است.


معاون استاندار فارس با بیان اینکه  اجماعی برای معرفی شهر و جامعه سالم وجود ندارد به بعضی از اشتراکات موجود در تعاریف این جامعه اشاره کرد و گفت: همبستگی اجتماعی ، کاهش تعارض منفعت فرد و جامعه، امنیت، رفاه،عدالت ، آزادی و فراهم‌شدن زمینه‌های خلاقیت فردی از جمله ویزگی‌هایی است که دانشمندان حوزه اجتماعی، فلاسفه و شهرسازان در گفته‌های خود به آنها اشاره کرده‌اند.


وی به تاریخچه نامگذاری‌های چند سال گذشته دبیرخانه همایش شهرسازی اشاره کرد و در ادامه افزود: در سال جاری موضوع حقوق بشر شهر و حقوق شهروندی و چالش ها و موانع پیش روی شهرسازان به عنوان موضوع این همایش مطرح شده است که امری مبارک است.


رضایی در ادامه به نظر اندیشمندان درباره موضوع حق به شهر اشاره کرد و افزود لوفور حق به شهر را حق به زندگی شهری و همان جامعه سالم می داند و این حق را یک حق جمعی می‌داند که به یک مکان معین مثل شهر مربوط می‌شود.


وی خاطرنشان کرد: مشارکت شهروندان در فرایند برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری و تضمین دسترسی شهروندان به برنامه ریزی طراحی و مدیریت، هدایت متوازن و برابری در تعیین کاربری زمین و دسترسی هماهنگی به مسکن و کار و فعالیت و بهداشت و حمل و نقل عمومی اوقات فراغت و زندگی طولانی، تضمین دسترسی شهروندان کم درآمد به مسکن مناسب، تضمین دسترسی به استفاده مشترک شهروندان از فضاهای عمومی با اختصاص پهنه‌های ویژه برای امور اجتماعی در شهر را از جمله ویژگی هایی دانست که این اندیشمند برای گفته های خود درباره حق به شهر مطرح کرده است.


معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس بیان کرد: برای تشخیص پیشرفت یا پسرفت یا رشد و توسعه یک جامعه یا یک شهر لازم است ببینیم آیا در شهر یا منطقه منابع و مزایای طبیعی یا همان هایی که انسان در خلق آنها نقشی نداشته چگونه است، آیا برنامه های اقتصادی و اجتماعی و شهرسازی دارای صحت کامل هستند ،چه کسانی و چه گروهی و تخصص هایی در تنظیم برنامه ها نقش دارند؟ آیا یک نظام سیاسی سالم نظام ساختار اجرایی و نهادهای دخیل و دارای روابط عمودی و افقی مناسب مسئول هستند.


 وی در ادامه با تاکید بر این که از همه اینها مهمتر در موضوع حق  به شهر، فرهنگ درونی شهروندان است افزود:  ما فرهنگ را باور ها، احساسات،عواطف، تعلق مکانی هویت و خواسته ها می دانید و مشارکت مردمی هم از این باورها نشأت می‌گیرد.


رضایی مشارکت مردم در امور شهر را از نتایج برنامه ریزی دقیق و درست دانست و در ادامه خاطرنشان کرد  : شکست در حل مشکلات شهری سبب رکود اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و سیاسی، فقر و تخریب محیط زیست می شود.


وی با بیان اینکه بسیاری از برنامه ریزان و مجریان طرح های شهری به چشم خویش  شکست برنامه‌ها و سیاست‌های خود را مشاهده کرده اند گفت: ما از کشورهایی هستیم که میزان تحقق طرح های شهری در کشورمان پایین است اعداد و ارقامی که اعلام می شود بیانگر ناتوانی طرح های شهری در پاسخگویی به نیازهای شهروندان است.


معاون استاندار فارس با بیان اینکه امروز از نبود مشارکت در تهیه و اجرای طرحهای شهری به شدت رنج می‌بریم اظهار کرد: این مشارکت می‌تواند گره‌گشای چالش‌های مدیریتی باشد آنچه در قالب مشارکت مشاهده می‌کنیم بیشتر مشارکت سازمان یافته است؛ به این معنی که خودجوش نیست و  در سیستم مدیریت شهری و ارکان آن که شامل شوراها و شهرداری ها می‌شود مشارکت رسمی و برنامه ریزی دولتی به دلیل ضعف فرهنگ مشارکتی وزن بیشتری دارد.


رضایی با بیان اینکه سودمندی مشارکت و اثرگذاری مردمی بر تصمیمات مدیریت شهری کاهش پیدا کرده است این موضوع را سبب گرانتر شدن هزینه‌های اجرایی شهر و هزینه عمران شهری دانست و یادآور شد: باید ساختار سیاسی حاکمیت از لایه‌های بالا تا پایین  اثرگذاری مردم در میزان موفقیت مدیریت شهری را باور داشته باشند و به مردم میدان داده شود تا حضور اثربخش داشته باشد.


او  تاکید کرد:  ما نیازمند شهروند مسئول و تصمیم‌ساز هستیم و معتقدیم پذیرش آراء مردم و اجرای خواست عمومی در همه حوزه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی از الزامات یک حکومت مردم سالار است.