کد خبر:31758
پ

ایران و عمان تعاملات دانشگاھی و علمی را گسترش می دھند

دانشگاه ملی علوم و فناوری عمان نشریات و ھمایش ھای خود را در ISC ثبت می کند.

به گزارش پگاه خبر؛موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)ھیأت دانشگاه ملی علوم و فناوری عمان با اعضای ھیأت رئیسه ISC در تاریخ ۷ تیر دیدار کردند.

در این دیدار دکتر علی بن سعود بن علی البیمانی رئیس دانشگاه، دکتر سالم بن خمیس بن علی العریمی معاون دانشگاه، دکتر عاصمه پوستی مدیر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه ملی عمان و دکتر دھقانی
رئیس موسسه استنادی علوم، دکتر ورع معاون پژوھش و فناوری، دکتر فلاحتی مدیر اداره ھمکاری ھای علمی بین المللی و آقای حیات داوودی رئیس بخش گروه تجزیه و تحلیل منابع ISCحضور داشتند.

در این جلسه دکتر دھقانی ضمن خوش آمدگویی به میھمانان گزارش جامعی از مھمترین وظایف، خدمات و دستاوردھای موسسه ارائه دادند.

وی ضمن اشاره به ایران و عمان تعاملات دانشگاھی و علمی را گسترش می دھند.در ملاقات اخیر روسای جمھور دو کشور و نیز انعقاد تفاھم نامه ھای مختلف ھمکاری بین جمھوری اسلامی ایران و سلطان نشین عُمان خاطر نشان کرد: ISC پتانسیل ھای متعددی در اختیار
دارد که می تواند مورد استفاده جامعه علمی کشور دوست و برادر عمان قرار گیرد.

رئیس ISC گفت: این موسسه به عنوان یک موسسه استنادی بین المللی مصوبه آیسسکو را دارد و بر اساس اھداف کلان تعیین شده است.
موظف است در برنامه ۱۰ ساله ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶ در جھت ارتقاء رتبه دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی کشورھای اسلامی در رتبه بندی ھای بین المللی فعالیت کند.

ورود ۵۰ دانشگاه در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر جھان، یکی از اھداف کلان و راھبردی این مجموعه است.
دھقانی اضافه کرد: ISC طیف وسیعی از کاربران را دارد و بر ھمین اساس دامنه وسیعی از سامانه پایگاه ھای اطلاعاتی و خدمات را ارائه می کند که غالب تمرکز آنھا بر روی ارزیابی و سنجش عملکرد و نیز ترسیم راھکار لازم برای ارتقاء رتبه دانشگاه ھا، نشریات، اعضای ھیأت علمی و … است.
وی در ادامه افزود: وجود اعضای کمیته اجرایی ISC از نقاط مختلف جھان و تاسیس شاخه ھای منطقه ای در کشورھای مختلف و ھمچنین ماھیت بین المللی خدمات از جمله عواملی بوده که سبب درخشش این
موسسه در سطح بین الملل شده به گونه ای که در حال حاضر می توان آن را سومین نظام استنادی بزرگ جھان نامید.
دھقانی گفت: این موسسه با وجود نیروھای جوان و با انگیزه، سامانه ھای مختلفی چون DOR ،سامانه نشریات علمی، نماگر کووید_۱۹ ،سامانه ثبت ھمایش ھای معتبر علمی، سامانه نشریات تحت احتیاط یانامعتبر، رتبه بندی دانشگاه ھای جھان و … را تولید کرده که در سطح جھان مورد اقبال فراوان قرار
گرفته اند.

دھقانی ادامه داد: ثبت کنفرانس ھای معتبر که پیشتر در سطح کشور عملیاتی شده بود در حال حاضر برای محیط بین الملل در دست پیگیری است.
دھقانی ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از اعضای کمیته اجرایی ISC از کشور عمان می باشد و ھمچنین پیرو سفر قبلی مسئولان ISC به عمان و جلسات متعدد برگزار شده با دانشگاه ھا و وزارت آموزش عالی کشور عمان، ISC برگزاری کارگاه ھای مختلف از جمله کارگاه ھای علم سنجی، رتبه بندی، ارتقای جایگاه نشریات و اثربخشی علم را با ھمکاری وزارت آموزش عالی کشور عمان در دست
اقدام دارد.
ھمچنین از جمله مواردی که پیرو تعاملات با وزارت آموزش عالی عمان در دست پیگیری است
موضوع ثبت ھمایش ھای علمی و نیز ثبت نشریات علمی کشور عمان در ISC می باشد که برای بیش از ۳۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی کشور عمان عملیاتی خواھد شد.
دھقانی در پایان با توجه به رونمایی از سامانه نان( نظام ایده ھا و نیازھا) و ھمچنین پروفایل اعضای ھیئت علمی دانشگاه ھا، عملیاتی سازی این موارد برای نظام آموزش عالی کشور عمان را یکی از اولویت ھای موسسه دانست که در قالب طرح ھای بین المللی پیگیری خواھد شد.

دکتر ورع ضمن تشریح خدمات دیگری از مجموعه نظیر انتشار کتاب و نشریه، به معرفی سامانه رایمگ و ھمچنین سامانه نسخ خطی پرداخت که مورد توجه میھمانان قرار گرفت.

دکتر فلاحتی نیز ضمن تشریح تعاملات بین المللی موسسه، آمادگی ISC برای فعال تر شدن تعاملات بین المللی بین دو طرف را اعلام کرد.

رئیس بخش گروه تجزیه و تحلیل منابع ISC نیز در خصوص وضعیت ثبت نشریات دانشگاه ھای عمان در ISC گزارشی ارائه داد و اعلام کرد: در حال حاضر ۷ نشریه از عمان در سامانه جامع نشریات علمی ISC ثبت شده است.
وی ھمچنین در خصوص رتبه دانشگاه ھای کشور عمان در سامانه رتبه بندی جھانی ISC اطلاعاتی را ارئه کرد.

دکتر البیمانی نیز ضمن ابراز خرسندی از فرصت بازدید پیش آمده خدمات ISC را چشمگیر دانست و تقاضا کرد خدمات و سامانه ھای ISC در اختیار اعضاء ھیئت علمی و دانشجویان دانشگاه ملی عمان قرار گیرد.

رئیس دانشگاه ملی عمان ھمچنین برگزاری سلسله کارگاه ھایی را برای ارتقاء رتبه دانشگاه در رتبه بندی ھای بین المللی خواستار شد.

بر اساس مباحث صورت گرفته در این جلسه مقرر شد:پیش نویس تفاھمنامه ھمکاری ھای علمی، پژوھشی و فناوری برای دانشگاه ملی عمان ارسال شود تا پس از طی مراحل قانونی به امضاء طرفین برسد.

ھمچنین، رابط ھایی از سوی دانشگاه برای پیگیری مسائل مربوط به ثبت نشریات و ھمایش ھا و نیز ارتقاء رتبه دانشگاه به ISC معرفی شود.

از دیگر مواردی که مورد توافق ھمکاری ھای علمی مشترک قرار گرفت، برگزاری کارگاه ھای علم
سنجی و اثربخشی علم با اولویت برای دانشگاه ملی عمان بود.

علاوه بر این، مقرر شد لینک دسترسی به خدمات و سامانه ھای ISC در وبگاه دانشگاه ملی عمان بارگزاری شود.

علاوه بر این، دسترسی سه ساله و BASED-IP به منابع اطلاعات علمی ISC در اختیار دانشگاه عمان قرار می گیرد.

در پایان دکتر البیمانی ضمن دعوت از ریاست و مدیران حاضر در جلسه به عمان، ابراز امیدواری کرد با توجه به روابط و تفاھم ھای خوب دو کشور در حوزه علمی نیز شاھد تعامل ھر چه بیشتر طرفین باشیم.

انتهای پیام/ابراهیم عباسی

ایران و عمان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید