اولین رویداد معرفی نیازهای فناورانه در استان فارس
اولین رویداد معرفی نیازهای فناورانه در استان فارس

به گزارش پگاه خبر ، اولین رویداد معرفی نیازهای فناورانه در استان فارس با همت شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، پارک علم و فناوری فارس و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس با محورهای اصلی از قبیل کشف روش های ایجاد ارتباط دوسویه اثربخش […]

به گزارش پگاه خبر ، اولین رویداد معرفی نیازهای فناورانه در استان فارس با همت شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، پارک علم و فناوری فارس و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس با محورهای اصلی از قبیل کشف روش های ایجاد ارتباط دوسویه اثربخش ذینفعان ، روش های مدیریت مصرف انرژی برق و ایده های نوین جهت جلب سرمایه گذار برگزار می گردد .