برگزاری تریبون آزاد در دانشگاه پیام نور نی ریز
برگزاری تریبون آزاد در دانشگاه پیام نور نی ریز

تریبون آزاد با موضوع حوادث اخیر کشور، اعتراض یا اغتشاش در دانشگاه پیام نور نی ریز برگزار شد. به گزارش پگاهخبر به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور نی ریز، تریبون آزاد با موضوع حوادث اخیر کشور ، اعتراض یا اغتشاش به همت بسیج دانشجویی در محوطه دانشگاه با حضور صداقت رئیس دانشگاه و […]

تریبون آزاد با موضوع حوادث اخیر کشور، اعتراض یا اغتشاش در دانشگاه پیام نور نی ریز برگزار شد.

به گزارش پگاهخبر به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور نی ریز، تریبون آزاد با موضوع حوادث اخیر کشور ، اعتراض یا اغتشاش به همت بسیج دانشجویی در محوطه دانشگاه با حضور صداقت رئیس دانشگاه و استقبال خوب دانشجویان برگزار شد.

در این تریبون آزاد دانشجویان به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون حوادث اخیر کشور پرداختند.

 دانشجویان، اعتراض را حق مردم دانستند ، که متاسفانه گروهی فریب خورده با رخنه در اعتراضات، فضای اعتراضی مسالمت آمیز مردم را به فضای غارت بیت المال و ضربه زدن به اموال عمومی تبدیل کردند.