مرکز پایش مسئولیت اجتماعی استان در اتاق بازرگانی فارس راه اندازی می شود
مرکز پایش مسئولیت اجتماعی استان در اتاق بازرگانی فارس راه اندازی می شود

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی یکی از بخش های مهم و زیربنایی است گفت: به زودی مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی در اتاق بازرگانی فارس راه اندازی می شود. به گزارش پگاه […]

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی یکی از بخش های مهم و زیربنایی است گفت: به زودی مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی در اتاق بازرگانی فارس راه اندازی می شود.

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، سهیلا محبی در کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: اطلاعات در مورد مسایل اجتماعی در جامعه بسیار پراکنده است و آمارهای نهادهای متولی مسایل اجمتماعی در سطح استانی و ملی تفاوت های محسوسی دارد لذا این مهم نیاز استان ها به ایجاد مرکز پایش مسئولیت اجتماعی را بیشتر کرده است.
وی افزود: هدف ما از ایجاد مرکز پایش مسئولیت اجتماعی بررسی و رصد فعالیت های صورت گرفته در حوزه مسایل اجتماعی در استان و انجام اقدامات در حوزه عملیاتی و پایش این اقدامات است.
محبی اظهارداشت: با را اه اندازی این مرکز افراد متخصص گردهم می آیند و در فاز اجرایی در بازده زمانی مشخص فضای مسئولیت اجتماعی استان را پایش و گزارش آن را اعلام می کنند.
وی با بیان اینکه کار در حوزه مسئولیت اجتماعی سختی های خاصی دارد اضافه کرد: با راه اندازی این مرکز فعالیت ها در حوزه مسئولیت اجتماعی در استان ساختارمند خواهد شد و همچنین در پی پایش فضای مسئولیت اجتماعی در استان شرکت های راکد، فعال و یا نیمه فعال در حوزه های اجتماعی در استان مشخص می شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: در حوزه مسئولیت اجتماعی شاخص های جهانی وجود دارد و ما به دنبال تعریف شاخص های استانی در این موضوع هستیم لذا برای ایجاد این مرکز نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات و داده ها از محیط های اجتماعی و تعامل با بخش های مرتبط با فعالیت های اجتماعی است که روند کار این مرکز مشابه مرکز پایش فضای کسب و کار در استان ها خواهد بود.
محبی عنوان داشت: حوزه مسئولیت های اجتماعی یکی از بخش های مهم برای تصمیم گیری مدیران استانی و کشوری است که امیدوارم این مرکز بتواند با همافزایی و خرد جمعی صاحبنظران حوزه مسئولیت های اجتماعی در استان به اهداف متعالی که برای آن تعریف شده جامعه عمل بپوشاند.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود افزود: الزام به حمایت مالکیت فکری در توسعه کسب و کارها انکار ناپذیر است و در این راستا ارتقای سطح دانش برای بهبود رتبه ایران در شاخص مالکیت فکری موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهارداشت: ذی نفعان مستقیم مالکیت فکری، بخش خصوصی است بنابراین حضور تشکل های بخش خصوصی در مشارکت این زمینه بسیار حائز اهمیت است زیرا تکریم و حمایت از مالکیت فکری موضوع مهم در حوزه اقتصادی است که کمیته مالکیت فکری این کمیسیون باید این مهم را به عنوان سرفصل فعالیت ها مد نظر قرار دهد.
محبی با اشاره به بررسی قانون جدید تجارت اضافه کرد: قانون جدید تجارت قاضی محور است و قضات ما به صورت تخصصی تسلط کافی و کارشناسی تخصصی بر مسایل اقتصادی ندارند لذا نیاز است کمیته های زیر مجموعه این کمیسیون به صورت تخصصی و کارشناسی قانون جدید تجارت را بررسی و نظرات کارشناسی خود را اعلام کنند.
وی همچنین با اشاره به درخواست فعالان اقتصادی از این کمیسیون ادامه داد: یکی از درخواست های ذی نفعان و فعالان بخش خصوصی از ما توجه به مسایل مالیاتی است که با توجه به نیاز این مهم به زودی جلسه مشترک کمیسیون های تخصصی حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها و مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق برای بهره گیری از توان تخصصی و هم افزایی جمعی برگزار خواهد شد.
محبی عنوان داشت: در شرایط اقتصادی فعلی فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و کارآفرینان با مشقت های فراوانی چرخه تولید و اشتغال را حفظ کرده اند و انتظار فعالان اقتصادی از مسئولان تلاش در جهت کاهش مشکلات و معضلات و تسهیل امور تولید است.
وی با بیان اینکه ما در اتاق بازرگانی فارس نیز تمام همت خود را برای رونق تولید به کار بسته ایم بیان کرد: تنها راه برون رفت کشور از معضلات اقتصادی، توجه ویژه و حمایت از تولید است که تمام فعالیت ها باید با محوریت اصلاح ساختارهای تولید است دنبال شود.
در این جلسه کمیته های زیر مجموعه این کمیسیون گزارش عملکرد خود و آقای شایان منش وکیل دادگستری گزارش با موضوع”بررسی مبانی و مفهوم مالکیت معنوی و سیر تحولات قانونی آن در ایران” را ارائه کرد.
انتهای پیام/