مجمع انتخاباتی نمایندگان شهرستانی دوچرخه سواری استان فارس برگزار شد.
مجمع انتخاباتی نمایندگان شهرستانی دوچرخه سواری استان فارس برگزار شد.

این مجمع برای انتخاب ۵ شهرستان جهت حضور در مجمع انتخاب رئیس هیات دوچرخه سواری شیراز تشکیل شده و روسای شهرستان های خنج لامرد، اوز، داراب، فسا، شیراز ارسنجان پاسارگاد در این انتخاب شرکت کردند. به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس ،۲۷ آذرماه تاریخ پیشنهادی اداره […]

این مجمع برای انتخاب ۵ شهرستان جهت حضور در مجمع انتخاب رئیس هیات دوچرخه سواری شیراز تشکیل شده و روسای شهرستان های خنج لامرد، اوز، داراب، فسا، شیراز ارسنجان پاسارگاد در این انتخاب شرکت کردند.
به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس ،۲۷ آذرماه تاریخ پیشنهادی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس برای برگزاری انتخابات رئیس هیات دوچرخه سوازی فارس است و در مجمع انتخابات شهرستانی دوچرخه سواری روسای شهرستان های شیراز، اوز، داراب، لامرد و فسا به عنوان نماینده شهرستان ها در مجمع هیات دوچرخه سواری استان فارس انتخاب شدند.
این مجمع باحضور روح الله نجمی سرپرست هیات دوچرخه سورای فارس، میثم عالیشوندی رئیس گروه ورزش قهرمانی و محبوبه عباسی مسئول مجامع هیات های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان فارس برگزار شد.