اِلمان پنج دری پائیز در پیاده‌راه وکیل شیراز/عکس
اِلمان پنج دری پائیز در پیاده‌راه وکیل شیراز/عکس

شهرداری منطقهت اریخی و فرهنگی شیراز اِلمان پنج دری پائیز را در پیاده راه وکیل روبروی ارگ تاریخی کریمخان زند نصب کرده و شهروندان انگار پشت خانه پدری خاطراتشان را مرور می کنند. اگر گذرتان به این گوشه از شهر افتاد از این اِلمان زیبا دیدن کنید.

شهرداری منطقهت اریخی و فرهنگی شیراز اِلمان پنج دری پائیز را در پیاده راه وکیل روبروی ارگ تاریخی کریمخان زند نصب کرده و شهروندان انگار پشت خانه پدری خاطراتشان را مرور می کنند.
اگر گذرتان به این گوشه از شهر افتاد از این اِلمان زیبا دیدن کنید.