شورای ورزش استان فارس/عکس
شورای ورزش استان فارس/عکس

دکتر عنایت الله رحیمی در جلسه شورای عالی ورزش استان فارس با بیان اینکه تاکنون اقدامات مناسب و اثرگذاری در حوزه ورزش استان فارس انجام شده است، افزود: بی تردید هر گاه اقداماتی در حوزه های مختلف انجام شود کاستی هایی نیز وجود دارد که نشان از تلاش برای انجام کارها است و باید با […]

دکتر عنایت الله رحیمی در جلسه شورای عالی ورزش استان فارس با بیان اینکه تاکنون اقدامات مناسب و اثرگذاری در حوزه ورزش استان فارس انجام شده است، افزود: بی تردید هر گاه اقداماتی در حوزه های مختلف انجام شود کاستی هایی نیز وجود دارد که نشان از تلاش برای انجام کارها است و باید با برنامه ریزی به رفع این نواقص و اشکالات بپردازیم.