آیین بهره‌برداری از طرح انتقال آب به داراب با حضور وزیر نیرو/عکس
آیین بهره‌برداری از طرح انتقال آب به داراب با حضور وزیر نیرو/عکس

طرح انتقال آب به شهر داراب در استان فارس از سد رودبال روز پنج‌شنبه با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو و دکتر رحیمی استاندار فارس به بهره برداری رسید.

طرح انتقال آب به شهر داراب در استان فارس از سد رودبال روز پنج‌شنبه با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو و دکتر رحیمی استاندار فارس به بهره برداری رسید.