دستور العمل تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد
دستور العمل تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد

دبیر ستاد انتخابات کشور طی ابلاغ یک دستور العمل مصادیق مجاز و غیر مجاز بودن نحوه تبلیغات در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را مشخص کرد.

دبیر ستاد انتخابات کشور طی ابلاغ یک دستور العمل مصادیق مجاز و غیر مجاز بودن نحوه تبلیغات در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را مشخص کرد.