افتتاح ستاد انتخابات استان فارس/عکس
افتتاح ستاد انتخابات استان فارس/عکس

جلسه افتتاح ستاد انتخابات استان با حضور اعضای  هیئت نظارت شورای نگهبان و اعضای ستاد انتخابات استان برگزار شد.

جلسه افتتاح ستاد انتخابات استان با حضور اعضای  هیئت نظارت شورای نگهبان و اعضای ستاد انتخابات استان برگزار شد.