مانور زلزله در شیراز/عکس
مانور زلزله در شیراز/عکس

بیست و یکمین مانور سراسری زلزله، چهارشنبه ششم آذر ۹۸ در آموزشگاه شهیدان پژمان شیراز برگزار شد.

بیست و یکمین مانور سراسری زلزله، چهارشنبه ششم آذر ۹۸ در آموزشگاه شهیدان پژمان شیراز برگزار شد.