اجرای عملیات نهضت آسفالت در شهرداری منطقه ۲ شیراز/عکس
اجرای عملیات نهضت آسفالت در شهرداری منطقه ۲ شیراز/عکس

اجرای عملیات نهضت آسفالت شهرداری شیراز با حضور مهندس بهرامی نژاد شهردار منطقه دو به همراه معاونین و مسئولین اجرایی این منطقه در کوچه های بولوار دلاوران بسیج شیراز انجام گرفت.

اجرای عملیات نهضت آسفالت شهرداری شیراز با حضور مهندس بهرامی نژاد شهردار منطقه دو به همراه معاونین و مسئولین اجرایی این منطقه در کوچه های بولوار دلاوران بسیج شیراز انجام گرفت.