رئیس مرکز تحقیقات، تعلیمات و حفاظت فنی کشور در شیراز: جایگاه مسئولین ایمنی در بنگاه های اقتصادی تثبیت شده است
رئیس مرکز تحقیقات، تعلیمات و حفاظت فنی کشور در شیراز: جایگاه مسئولین ایمنی در بنگاه های اقتصادی تثبیت شده است

رئیس مرکز تحقیقات، تعلیمات و حفاظت فنی کشور با اشاره به اعتباربخشی و تعالی مسئولین ایمنی در سطح کشور گفت: تاکنون اقدامات زیادی در این زمینه صورت گرفته و جایگاه مسئولین ایمنی در بنگاه های اقتصادی تثبیت شده است. به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون ، کار و رفاه […]

رئیس مرکز تحقیقات، تعلیمات و حفاظت فنی کشور با اشاره به اعتباربخشی و تعالی مسئولین ایمنی در سطح کشور گفت: تاکنون اقدامات زیادی در این زمینه صورت گرفته و جایگاه مسئولین ایمنی در بنگاه های اقتصادی تثبیت شده است.

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان فارس ، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار کشور در جمع اعضاء کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی ، ایمنی و بهداشت کار گفت : مرکز تحقیقات با چهار حوزه تخصصی از قبیل برنامه ریزی و سیاست گذاری حوزه ایمنی و بهداشت کار ، ایمن سازی محیط ،سالم سازی محیط کار ، سیاست گذاری و اجرای آموزش ایمنی راه اندازی شده است .

پرکنی افزود : با توجه به گستردگی موضوع و عدم تکافو امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و نیروی شاغل در مرکز ، دو سیاست سرلوحه اقدامات امور قرار گرفت که تشکیل گروه های تحقیقاتی ، اعتبار بخشی و تعالی جایگاه مسئولین ایمنی کشور بود .

امیر عباس پرکنی افزود : درخصوص اعتبار بخشی و تعالی مسئولین ایمنی در سطح کشور اقدامات زیادی صورت گرفته و جایگاه مسئولین ایمنی در بنگاه های اقتصادی تثبیت شده است .

رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار گفت : تشکل صنفی تخصصی مسئولین ایمنی با همکاری و حمایت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تشکیل یافته  و به عنوان یک زیر مجموعه از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ایفا نقش می نماید .

پرکنی با بیان اینکه امروز مجموعه های کارگری و کارفرمایی با هم افزایی میتوانند موضوع آموزش را به مقصد برسانند چرا که بخش آموزش مغفول مانده است

پرکنی افزود : اهتمام به یادگیری در بدنه انجمن صنفی مسئولین ایمنی و متخصصان موجود در این امر و آموزش جامعه هدف موجود در مجموعه ها  میتواند ایفای نقش انجمن صنفی در راستای صیانت از جامعه کار کشور باشد .

پرکنی در ادامه افزود : مرکز تحقیقات فصل نوینی را شروع کرده و سیاست ها و برنامه ریزی به صورت جدی دنبال می کند و بستر تفاهم نامه های زیادی آماده شده و اقدامات آنها صورت گرفته و بزودی شاهد اجرای آنها خواهیم بود .

رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار کشور همچنین  از رونمایی سامانه جامع آموزش ایمنی کشور در دی ماه سال جاری خبر داد .

سهراب مختاری مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در جمع اعضاء کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی ، ایمنی و بهداشت کار گفت : نقش تشکلات کارگری و کارفرمایی بویژه تشکلات تخصصی مانند انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی و بهداشت کار بسیار زیاد می باشد .

سهراب مختاری گفت : تا زمانی که تغییر رفتار فردی صورت نگیرد ، تغییر رفتار جمعی در راستای کاهش حوادث در کارگاه ها محقق نمی شود و این بدلیل تغییر نیافتن بینش متصدیان و مدیران بوده که بخشی ناشی از عدم آموزش های مناسب است و در این زمینه کلید اصلی کاهش حوادث پرداختن به آموزش موثر و کارآمد برای کارگران ، سرپرستان و کارفرمایان می باشد که نقش هدایت و راهبری مرکز تحقیقات و تعلیمات  و حفاظت فنی و بهداشت کار در خصوص مراکز آموزشی دارای مجوز بسیار موثر می باشد و از اینکه اخیراً مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار کشور  در صدد ارزیابی مجدد  مراکز آموزشی دارای مجوز می باشد جای قدردانی و تشکر ویژه دارد .

مختاری همچنین از آمادگی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان فارس جهت هر گونه همکاری برای استاندارد سازی مکان و تجهیزات استاندارد و همخوانی آنها با محتوای آموزشی مدرس ها و بازآموزی مدرسین و رتبه بندی آنها خبر داد .