مبتکر جهرمی تست دو نفره آمادگی جسمانی طراحی کرد
مبتکر جهرمی تست دو نفره آمادگی جسمانی طراحی کرد

یکی از پرسنل اورژانس جهرم برای “تست دو نفره آمادگی جسمانی” در سازمان اورژانس کشور طراحی و ثبت کرد که رییس دانشگاه علوم پزشکی جهرممعتقد است برای نخستین با در جهان و ایران است. رییس دانشگاه علوم پزشکی جهرم یکشنبه در گفت‌ و گو با خبرنگاران اعلام کرد: تست دو نفره آمادگی جسمانی را حسین […]

یکی از پرسنل اورژانس جهرم برای “تست دو نفره آمادگی جسمانی” در سازمان اورژانس کشور طراحی و ثبت کرد که رییس دانشگاه علوم پزشکی جهرممعتقد است برای نخستین با در جهان و ایران است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جهرم یکشنبه در گفت‌ و گو با خبرنگاران اعلام کرد: تست دو نفره آمادگی جسمانی را حسین خدامی جهرمی، دبیر کمیته سلامت اورژانس کشور از  پرسنل دانشگاه علوم پزشکی جهرم طراحی کرد.

محمد رحمانیان اظهار کرد: این طرح در هفتمین المپیاد علمی و مهارتی فوریت‌های پزشکی کشور رونمایی و با استقبال حداکثری در این المپیاد مواجه شد.

وی ابراز کرد: این تست ترکیبی و تخصصی با هدف سنجش آمادگی جسمانی نیروهای مأمور به خدمت در حوزه اورژانس‌های پیش‌بیمارستانی(صحنه حوادث) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رحمانیان گفت: برای اجرای تست دو نفره آمادگی جسمانی در هفتمین المپیاد علمی و مهارتی فوریت‌های پزشکی کشور، ۱۰۰نفر در قالب ۵۰ تیم دو نفره شرکت کردند که تیم فوریت‌های پزشکی کرمانشاه با رکورد ۱ دقیقه و ۶ ثانیه توانستند بدون آسیب‌دیدگی،  نفر اول این آزمون عملی در این المپیاد شوند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جهرم اضافه کرد: تست آمادگی جسمانی در حوزه اورژانس‌های پیش‌بیمارستانی در دنیا به صورت تک‌نفره انجام می‌شود که برای اولین بار طراحی این تست به صورت دونفره توسط پرسنل دانشگاه علوم پزشکی جهرم و ثبت آن با نام وی در سازمان اورژانس کشور رویکرد و افتخار جدید در حوزه سلامت است.

هفتمین المپیاد علمی و مهارتی فوریت‌های پزشکی کشور در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

جهرم در فاصله ۱۹۳ کیلومتری از جنوب شرق شیراز قرار دارد.