معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی فارس؛ آسفالت و بهسازی محور شیخ عبود به جاری آباد شهرستان سپیدان به اتمام رسید.
معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی فارس؛ آسفالت و بهسازی محور شیخ عبود به جاری آباد شهرستان سپیدان به اتمام رسید.

معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی فارس گفت: آسفالت و بهسازی محور شیخ عبود به جاری آباد شهرستان سپیدان به طول ۱۲ کیلومتر به اتمام  و مورد بهره برداری قرار گرفت. به گزراش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی فارس، مهندس جعفر زاهدی معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه […]

معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی فارس گفت: آسفالت و بهسازی محور شیخ عبود به جاری آباد شهرستان سپیدان به طول ۱۲ کیلومتر به اتمام  و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزراش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی فارس، مهندس جعفر زاهدی معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی افزود: بهسازی و آسفالت راه فرعی حدفاصل روستای شیخ عبود تا روستای جاری آباد به طول ۱۲ کیلومتر و عرض متوسط ۷.۵ متر و ضخامت آسفالت ۵ سانتیمتر انجام شده است.

وی تصریح کرد: در دو مقطع نیز بلوارهای داخل روستا تا عرض ۱۸ متر نیز آسفالت گردیده است.

مهندس زاهدی خاطرنشان ساخت: مساحت کل آسفالت انجام شده ۶۳۱۰۰۰ متر مربع سانتیمتر و مقدار قیر مصرفی ۸۰۰ تن می باشد.