کارگاه آموزشی گفتمان سازی و مطالبه گری در دانشگاه پیام نورممسنی
کارگاه آموزشی گفتمان سازی و مطالبه گری در دانشگاه پیام نورممسنی

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ممسنی: با حضور سیناپور مسئول گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی استان فارس کارگاه آموزش گفتمان سازی در این مرکز دانشگاهی با همت بسیج دانشجویی و با شرکت دانشجویان کانون مطالبه گری و گفتمان سازی این مرکز ممسنی برگزار شد. در […]

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ممسنی: با حضور سیناپور مسئول گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی استان فارس کارگاه آموزش گفتمان سازی در این مرکز دانشگاهی با همت بسیج دانشجویی و با شرکت دانشجویان کانون مطالبه گری و گفتمان سازی این مرکز ممسنی برگزار شد.

در این کارگاه به تبیین مسائل  مطالبه گری از مسئولین در راستای صیانت از ارزشهای انقلاب و پیشرفت کشور و رفع مشکلات مردمی پرداخته شد.