برگزاری همایش ازدواج سالم و پایدار در دانشگاه پیام نور کازرون
برگزاری همایش ازدواج سالم و پایدار در دانشگاه پیام نور کازرون

همایش ازدواج سالم و پایدار در دانشگاه پیام نور مرکز کازرون برگزار شد. به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور کازرون، این همایش که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه برگزار شد، امین اژدری از مشاوران موسسه بهار نکو شهرستان کازرون در مورد نظریه سه جزئی عشق رابرت استرنبرگ، هشت نوع […]

همایش ازدواج سالم و پایدار در دانشگاه پیام نور مرکز کازرون برگزار شد.

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور کازرون، این همایش که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه برگزار شد، امین اژدری از مشاوران موسسه بهار نکو شهرستان کازرون در مورد نظریه سه جزئی عشق رابرت استرنبرگ، هشت نوع عشق از نظر استرنبرگ، عشق و روابط اصلی، انتخاب عشقی و تکمیل کار ناتمام کودکی، روش های تکرار الگوی کودکی، تسهیل کننده های عشق، خصوصیات فرد عاشق، تصمیم گیری برای انتخاب همسر، سن مناسب برای تصمیم گیری در ازدواج صحبت کردند.

از دیگر مباحث مطرح شده در این همایش نیز می توان به بهترین عامل پیش بینی کننده ازدواج موفق، اصول و معیارهای انتخاب همسر، تطابق و تناسب سنی دختر و پسر، تناسب و تطابق خانوادگی، تناسب و تطابق جسمانی دختر و پسر، تناسب و تطابق اخلاقی، تطابق و تعادل روانی، شخصیتی دختر و پسر، تطابق و تناسب فرهنگی بین دختر و پسر و تطابق و تناسب اقتصادی فرد و خانواده اشاره نمود.