گزارش تصویری همایش تجلیل از کارکنان پلیس فارس در شیراز به مناسبت هفته ناجا  و  میلاد حضرت محمد (ص)
گزارش تصویری همایش تجلیل از کارکنان پلیس فارس در شیراز به مناسبت هفته ناجا  و  میلاد حضرت محمد (ص)

همایش تجلیل از کارکنان پلیس فارس در شیراز به مناسبت هفته ناجا و میلاد حضرت محمد (ص)برگزار شد.

همایش تجلیل از کارکنان پلیس فارس در شیراز به مناسبت هفته ناجا و میلاد حضرت محمد (ص)برگزار شد.