به کوشش متخصصین دفتر طرح دیسپاچینگ و مخابرات برق فارس :  لینک PLC دیجیتال بین ایستگاه ۶۶ کیلوولت ششده و ایستگاه ۴۰۰ کیلوولت فسا راه اندازی شد
به کوشش متخصصین دفتر طرح دیسپاچینگ و مخابرات برق فارس :  لینک PLC دیجیتال بین ایستگاه ۶۶ کیلوولت ششده و ایستگاه ۴۰۰ کیلوولت فسا راه اندازی شد

  به منظور برقراری ارتباط مخابراتی مطمئن ایستگاه ها تا مراکز دیسپاچینگ شبکه برق و همچنین راه اندازی کانالهای صوتی با کیفیت بالا جهت تسهیل ارتباط اپراتورهای شاغل در ایستگاه های فشار قوی برق منطقه ای فارس، نیاز به نصب تجهیزات مخابراتی PLC در ایستگاه های فشار قوی می باشد. در حال حاضر با توجه به […]

 

به منظور برقراری ارتباط مخابراتی مطمئن ایستگاه ها تا مراکز دیسپاچینگ شبکه برق و همچنین راه اندازی کانالهای صوتی با کیفیت بالا جهت تسهیل ارتباط اپراتورهای شاغل در ایستگاه های فشار قوی برق منطقه ای فارس، نیاز به نصب تجهیزات مخابراتی PLC در ایستگاه های فشار قوی می باشد. در حال حاضر با توجه به گسترش صنعت، رایانه و نفوذ الکترونیک دیجیتال در تمام حوزه های فن آوری، برق فارس نیز به عنوان یک شرکت پیشرو در استفاده از فن آوریهای نوین در حیطه سیستم های مخابراتی تصمیم به گذر از سیستم های مخابراتی PLC آنالوگ به دیجیتال گرفته است.

 به گزارش پگاه خبر به نقل از دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای فارس،  مهندس بهنام حقیقی مجری طرح دیسپاچینگ و مخابرات شرکت برق منطقه ای فارس در این زمینه گفت : با توجه به فناوری های جدید تجهیزات مخابراتی PLC و  به دلیل تراکم بالای فرکانس PLC در محدوده ایستگاه ۴۰۰ فسا و ایستگاه های پایین دست و لذا عدم امکان استفاده از تجهیزات مخابراتی PLC آنالوگ، یک دستگاه ترمینال پی ال سی دیجیتال جهت انتقال شش لینک دیتا ، شش لینک صحبت و یک پورت اترنت ، نصب و راه اندازی و در سرویس قرار گرفت.

مجری طرح دیسپاچینگ و مخابرات برق فارس به هزینه اجرای طرح یادشده اشاره کرد وخاطر نشان ساخت :  اجرای کامل طرح مزبور ۳۵۰ میلیون تومان هزینه در برداشته است که در مقایسه با تجهیزات پی ال سی آنالوگ (سه ترمینال پی ال سی دوکاناله) ۲۰۰ میلیون تومان صرفه جویی در برق فارس داشته است.