حال و هوای خوش این روزهای بلوار هجرت شیراز به همت شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی/عکس
حال و هوای خوش این روزهای بلوار هجرت شیراز به همت شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی/عکس

گزارش تصویری | حال و هوای خوش این روزهای خیابان منتهی به میدان شهداء شیراز و ارگ تاریخی کریمخان زند با کاشت گل های فصلی توسط واحد فضای سبز شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز اینگونه می باشد.

گزارش تصویری | حال و هوای خوش این روزهای خیابان منتهی به میدان شهداء شیراز و ارگ تاریخی کریمخان زند با کاشت گل های فصلی توسط واحد فضای سبز شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز اینگونه می باشد.