کد خبر:21159
پ
رییس مجمع نمایندگان فارس دردیداربادبیرستاد مبارزه با موادمخدراستان مطرح کرد:

اقدامات ستادمبارزه بامواد مخدرمعیارخوبی برای ارزیابی عملکردمدیران است

به گزارش پگاه خبر؛دکترعلیرضا پاک فطرت نماینده اول مردم شیرازو زرقان درمجلس دردیدار خودبا “سلیمان کرمی” دبیر ستاد مبارزه باموادمخدرفارس وهیات همراه ضمن تشکراز خدمات انجام یافته دراین ستاداظهارداشت: یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران ومیزان رضایتمندی مردم ازکارکردهای انان همین اقدامات ستادمبارزه بامواد مخدر است. وی گفت: بایدعلل روی آوردن مردم و بویژه جوانان […]

به گزارش پگاه خبر؛دکترعلیرضا پاک فطرت نماینده اول مردم شیرازو زرقان درمجلس دردیدار خودبا “سلیمان کرمی” دبیر ستاد مبارزه باموادمخدرفارس وهیات همراه ضمن تشکراز خدمات انجام یافته دراین ستاداظهارداشت: یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران ومیزان رضایتمندی مردم ازکارکردهای انان همین اقدامات ستادمبارزه بامواد مخدر است.
وی گفت: بایدعلل روی آوردن مردم و بویژه جوانان به اعتیاد مشخص و نهادهای مختلف ازجمله ستاد مبارزه باموادمخدر باهماهنگی سایردستگاهها به کمک هم آمده ونسبت به آماده سازی امکانات وجذب اعتبارات برای ریشه کنی موادمخدرو مقابله باپدیده شوم اعتیاد بسیج وهماهنگ باشند.
دکترعلیرضاپاک فطرت افزود: به نظرمیرسدکه مسئولان در زمینه فرهنگ سازی درحوزه مبارزه با مواد مخدرضعیف عمل کرده اند.امارهای موجود کشوری واستانی درمورداعتیاد بویژه درفارس متاسفانه نگران کننده است.اینکه فارس از میانگین کشوری در زمینه اعتیادبه موادمخدربالاتراست موید این گفته است که بایددر حوزه مقابله باتوزیع و مصرف مواد مخدرکاروتلاش کردو برنامه داشت.
رییس مجمع نمایندگان فارس گفت:برای مبارزه بی امان با مواد مخدرباید همه دست دردست هم بدهند و پای کار باشند وبصورت جدی به مشکلات مربوط به این حوزه یعنی ستادمبارزه باموادمخدر فارس بهتروبیشترازقبل پرداخته شود.
وی خاطرنشان کرد:درزمان تصدی مدیریت شهردار ی شیراز فضایی برای نگهداری معتادان متجاهر و کارتن خواب ساختیم وازفنی وحرفه ای همخواستیم تا بیاید واموزشهای لازم رابه معتادان بدهدتاپس از بهبودواردبازارکارشوند.
دکترعلیرضاپاک فطرت در پایان گفت:زیبنده شیراز سومین حرم اهل بیت وفارس مهدگردشگری نیست که میانگین معتادان دانش آموزی اش ازکشوربالاتر باشد.وجود سه ودودهم درصدمعتاددانش آموزی در فارس زنگ خطری هم برای اموزش وپرورش وهم برای همه ماست.چرابایدمیانگین معتادان کارگری در کشور۲۲ درصدامامیانگین معتادان کارگری فارس۵۰ درصد باشد؟وجود۶۰۰۰ معتادموادمخدردر شیرازجای نگرانی است.اگرچه تعدادی ازاین معتادان حتی از اهل شیرازنباشندویاحتی خارج ازاستان فارس باشند .بنده ونمایندگان فارس درمجلس به طورجدی پیگیر امور مربوط به برنامه های ستاد مبارزه باموادمخدر بویژه یاریگراجرای مواد۱۶ و۴۲ ستاددر زمینه تهیه زمین واعتبارساخت مکان جهت بازپرور ی وبهبود معتادان وکمپهای ترک اعتیادوایجاد مراکز درمانی معتادان وبرگشتشان به محل زندگی وکاریابی دوباره اشان هستیم.
دراین جلسه کرمی دبیرستاد مبارزه باموادمخدر فارس وهمکارانشان گزارشی درزمینه اقدامات انجام یافته ودرحال انجام این ستاددرحوزه مقابله بامواد مخدروشناسایی توزیع کنندگان،فعالیت کمیته های مرتبط،نیازها و مشکلات پیش روارائه دادند.

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید