جشنواره انار ارسنجان / عکس
جشنواره انار ارسنجان / عکس

گزارش تصویری | جشنواره انار در شهرستان ارسنجان استان فارس هر ساله با هدف معرفی ظرفیت‌های این شهرستان در تولید و برداشت انار برگزار می شود و در این جشنواره ارقام انار ارسنجان و فرآورده های این محصول بهشتی در معرض دید مردم قرار می گیرد

گزارش تصویری | جشنواره انار در شهرستان ارسنجان استان فارس هر ساله با هدف معرفی ظرفیت‌های این شهرستان در تولید و برداشت انار برگزار می شود و در این جشنواره ارقام انار ارسنجان و فرآورده های این محصول بهشتی در معرض دید مردم قرار می گیرد