دوشنبه مدیرکل اوقاف فارس پاسخگو فارسی ها در سامانه ١١١ می باشد.
دوشنبه مدیرکل اوقاف فارس پاسخگو فارسی ها در سامانه ١١١ می باشد.

به گزارش پگاه خبر به نقل از اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس، روز دوشنبه ٢٠ آبان‌ماه ، سید عباس موسوی مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس پاسخگو سوالات استان فارسی‌ها با موضوع وقف در مرکز اطلاع رسانی ارتباط مردم و دولت (سامد) با شماره ١١١ از ساعت ٩:٣٠ لغایت ١٠:٣٠ می باشد.

به گزارش پگاه خبر به نقل از اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس، روز دوشنبه ٢٠ آبان‌ماه ، سید عباس موسوی مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس پاسخگو سوالات استان فارسی‌ها با موضوع وقف در مرکز اطلاع رسانی ارتباط مردم و دولت (سامد) با شماره ١١١ از ساعت ٩:٣٠ لغایت ١٠:٣٠ می باشد.