کد خبر:20586
پ
گزارش دیدار رییس مجمع نمایند گان فارس ونمایندگان شیرازدر مجلس با منتخبان مردم در شورای ششم:

هم افزایی نمایند گان پارلمان محلی بانمایندگان مجلس شورای اسلامی برای توسعه کلان شهرشیراز

به گزارش پگاه خبر؛منتخبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شیراز این روزها به دیدارو گفتگو با مسئولان عالی استان از جمله نماینده ولی فقیه درفارس و امام جمعه شیراز، استاندار،فرماندار،شهردارو همچنین نمایندگان مردم فارس در خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی اعضای ارشد جامعه روحانیت ونخبگان شیرازوفارس… میروندتاباگرفتن ارشادات ورهنمودهای مدیران وموثرین شهر واستان […]

به گزارش پگاه خبر؛منتخبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شیراز این روزها به دیدارو گفتگو با مسئولان عالی استان از جمله نماینده ولی فقیه درفارس و امام جمعه شیراز، استاندار،فرماندار،شهردارو همچنین نمایندگان مردم فارس در خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی اعضای ارشد جامعه روحانیت ونخبگان شیرازوفارس… میروندتاباگرفتن ارشادات ورهنمودهای مدیران وموثرین شهر واستان ،خودرا اماده خدمت به مردم شیراز سومین حرم اهل بیت عصمت و طهارت(ع) نمایند.

درهمین راستا منتخبین شورای شهرونمایندگان شیراز دردیدار وگفت وگو، برلزوم وحدت هرچه بیشتر برای تقویت نهاد مردمی شورابعنوان پارلمانی محلی و بهره مندی از توان وظرفیت بالای نمایندگان مجلس درجایگاه پارلمان ملی باهدف توسعه همه جانبه شیراز تاکید کردند.

در این دیدار ،دکترعلیرضاپاک فطرت رییس مجمع نمایندگان استان فارس و نماینده اول مردم شیرازوزرقان در مجلس شورای اسلامی* با تبریک به منتخبان شورای ششم و ارزوی توفیقات الهی برای آنان و تاکید بر استفاده ازفرصت پیش روی این عزیزان برای خدمت به مردم مومن وصبور شیرازاظهار داشت:از جمله مهمترین مباحث قابل طرح و بحث درشورای شهر آینده باید این باشدکه پروژه های ازقبل تعریف شده وبا اهمیت در شهرداری به صورت جدی دنبال شود و اولویت بندی کارهاو برنامه هاونظارت برحسن اجرای قوانین شوراوعملکرد شهرداری مدنظرانان باشد.
دکترپاک فطرت گفت:اعضای محترم شورای ششم به مباحثی مهم مثل توجه به حاشیه نشینی،تکمیل کمربندی، ساماندهی بافت تاریخی، توجه به سرمایه گذاران و اصلاح قوانین، توجه به نیروی انسانی کارآمد و….عنایت کافی داشته باشند.
رییس مجمع نمایندگان استان فارس افزود: توصیه می شود در انتخاب شهردارکلانشهرشیراز علاوه برداشتن تخصص وتعهدوسوابق اجرایی در مدیریت های شهری انسانی پاکدست ومحبوب و اهل تعامل واینده نگرباشدوبتواند تعامل خوبی بین مجموعه های مختلف شورای شهر و شهرداری و نمایندگان و استانداری ودیگربخشهای مدیریتی ایفاکند.

مجمع نمایندگان شیرازوفارس درکنارشورا ییان خواهندبود.

وی یادآور شد:شیرازشورای شهروشهردارسیاسی نمیخواهد. مردم شیرازاز سیاسی بازی های چپ ور است خسته اند‌.از اختلافات بین مدیرانشان هم بیزارندومیخواهندمسئولان شهرشان بی حاشیه به اموری که به انهامحول شده بپردازند. تاچشم به هم بزنیدعمراین شوراهم تمام شده وشمامیمانید وما میمانیم کارنامه عملکردی مادرشوراومجلس که ایابرای مردمی که صادقانه به میدان امدند وبه مااعتماد کردندورای دادند کاری کرده ایم یا خیر؟!
رییس مجمع نمایندگان فارس درمجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شورا ازتصمیمات خلق الساعه بپرهیزدوبازگشتی به قوانین مصوب داشته باشدو دراجرای قانون ومقررات باپرهیزازجنجال وبه دوراز احساسات وهیجان ازاحدی هراس نداشته باشدو محکم کارخودوامورخودرابه نفع مردم شهر به پیش ببرد.نمایندگان شیرازواستان هم هرجالازم باشد که درامورشورای ششم و شهرداری شیرازتسهیل شود کوتاهی نخواهندکرد.

دکترجعفرقادری نماینده مردم شیرازوزرقان در مجلس نیزدر جمع منتخبان شورای ششم اظهار داشت:بایدمدلهای جدیدی برای تامین منابع مالی شهرداری ودرامدهای پایداردراین شهر تعریف شودو کارگروه مشترک پیگیری امورنمایندگان شیرازو شورای شهرسومین حرم اهل بیت علیهم السلام راه اندازی ودرامور سرمایه گذاری برای رونق عمران و ابادانی شهر تسهیل شود.

ابراهیم عزیزی دیگرنماینده مردم شیرازوزرقان در مجلس هم دراین جلسه گفت:ضرورت داردتاجلسات بین نمایندگان شیرازواعضای شورای شهرشیراز به صورت مستمرادامه داشته باشدودریک ماه آینده جلسه ای فنی وکارشناسی با بررسی اهداف مشترک بین شوراو شهرداری برگزار گردد.

دکترروح اله نجابت نماینده مردم شیرازوزرقان در مجلس دردیداروگفتگوبامنتخبان ششمین دوره انتخابات شورای شهرشیرازبیان داشت:درخصوص مطالب مطرح شده دراین جلسه و یامسائل موجود شوراهای شهروازجمله شورای کلانشهر شیرازباتوجه به حضور اینجانب درکمیسیون شوراها و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی هرکاری که نیازبه پیگیری باشد درخدمت عزیزان منتخب شورای شهر خواهم بود.

*درادامه این دیدار، منتخبان ششمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز نیز،باتاکیدبرهمدلی و وحدت در تصمیم گیری ها، تلاش برای گره گشایی از مشکلات مردمی،ایجاد رضایتمندی دربین مردم و تلاش برای تحول و پیشرفت شهر شیراز را از جمله اهداف و برنامه‌های خود بیان کرده وهریک از منتخبان شورای ششم به بیان دیدگاهها ونقطه نظراتشان پرداختند
دکترمحمدحسن اسدی منتخب مردم در ششمین شورای شهرشیرازدراین دیداراظهار داشت:مجموعه دولت و مجلس میتوانندبه شوراهاازجهات مختلفی کمک و همراهی کنند. بعنوان نمونه درزمینه متروی شهری شیراز, شورای این شهر نیازمندتعامل نمایندگان شیرازودولت برای تامین اعتبارات لازم برای توسعه مترواین کلانشهراست.یادرزمینه بافتهای فرسوده وخریداتوبوس های نووپیگیری لوایح مختلف ازجمله لایحه مدیریت یکپارچه خدمات شهری و لایحه درآمد های پایدارشهرداریها،نمایندگان مجلس میتوانند کارهای خوبی رادراین زمینه انجام دهند.
وی گفت:ضرورت داردتاامور مجموعه شهرداریهای کشورزیر نظریک وزارتخانه دولتی تحت اشراف و نظارت ریاست جمهوری باشدتا بتواندازظرفیت های بودجه ای سالانه استفاده کندتابدهی سالانه دستگاه های اجرایی به شهرداری هاتسویه گردد.

افسانه خواست خدایی عضودیگرازمنتخبان ششمین دوره شورای شهر شیراز دراین جلسه گفت: تشکیل کارگروه تخصصی حقوق با حضور منتخبان شورا و ، چهار نماینده محترم مجلس درشیرازو هیات مدیره کانون وکلاء فارس وجامعه حقوقدانان بسیج در راستای بررسی و ارائه طرح ها و لوایح مورد نیاز قانونی جهت ارائه به مجلس محترم وضرورت ادامه تعامل و هم افزایی میان منتخبین شورای ششم با نمایندگان خودشان در مجلس جهت بررسی و پیگیری مشکلات شهری مشترک یک نیاز است وان شاالله این مسائل در شورای ششم دنبال خواهدشد.

تلاش شورای ششم برای ایجاد درآمد پایدار و مدیریت صحیح بودجه هم در بخش درآمد و هم بخش هزینه خواهدبود.

دکترسیدابراهیم حسینی منتخب مردم در انتخابات شورای ششم کلانشهرشیراز در حاشیه جلسه مشترک شوراییان بانمایندگان شیرازدرمجلس به خبرنگار ما اظهار داشت:مسائل شهرهاومدیریت شهری مجموعه ای از مسائل گسترده ای است که هم جنبه ملی دارد وهم منطقه ای و استانی وجایگاه نمایندگان ازیک سو پیگیری مسائل در سطوح استانی و ملی ضرورت دارد از جایگاه این عزیزان استفاده شود و علاوه بر جایگاه قانونی همه نمایند گان شهر، نسبت به مسا ئل شهرومشکلات مردم حساسیت ویژه دارند وتجربیات خوبی هم دارند.وی گفت:بناشد جلساتی بطور منظم تشکیل شود و همکاری، هم افزایی و همراهی بیشتر ی صورت بپذیرد.اولویت کارها،فعلا تشکیل وانسجام بیشتر درون شوراست و طبیعتا به دنبال آن تعیین تکلیف مدیریت شهر یعنی شهردار هست که هنوز در این مورد اقدامی نشده و در دستور کار جلسات بعدی است. حسینی افزود:چند اولویت اساسی در دستور کار همه دوستان هست. اول عدالت محوری که حاصل آن در مرحله نخست رسیدگی به مناطق محروم و غیربرخوردار است و دیگر مبارزه با فساد و رانت که شاید حاصل کار برخی افراد کم تعداد در برخی جاهای خاص باشد. شفاف سازی یکی از بخش‌های مهم و حساس این بخش ازعدالت است که می‌تواند مانع برخی مشکلات شود.دوم: نماد سومین حرم اهل بیت و اقدام ویژه فرهنگی و فنی دراین زمینه.سوم: مردم داری، ارتباط صحیح و برنامه ریزی شده با مردم. هم در سطح عمومی از طریق یاوران شوراها و هم در سطوح علمی و نخبگانی ازطریق ارتباط بامراکزعلمی،حوزوی و دانشگاهی. چهارم:تلاش برای ایجاد درآمد پایدار و مدیریت صحیح بودجه هم در بخش درآمد و هم بخش هزینه است.

پیشنهادتشکیل دبیرخانه کارگروه مشترک شورای شهرونمایندگان شیرازدر مجلس

مهندس مهدی طاهری که یکی دیگرازمنتخبان شورای ششم کلانشهرشیرازاست در جلسه مشترک بین منتخبان شورای ششم شهرونمایندگان شیرازدر مجلس اظهار داشت: تاکیدبرتسریع تصویب قانون مدیریت واحد شهری که از شورای عالی استانها به صحن مجلس رفته است واینکه هر چهارنفرنماینده مجلس درشیراز به همراه سیزده نفر اعضای منتخب شورای شهر شیراز به صورت منظم جلساتی برگزار شودواین جلسات هرسه ماه یکبار ویابنابرضرورت هردوماه و یاحتی هریک ماه یکبار برگزار شودودبیر خانه ثابتی در شورای شهر شیراز برای این منظور تشکیل گرددو هماهنگی هاوپیگیری های لازم دراین رابط انجام گرددو مصوباتی ازاین جلسات باشدو وظایف اعضای شوراو نمایندگان مجلس دراین کارگروهها و جلسات مشترک مشخص شده و اعلام گردداگردد ازجمله مواردی بود که دراین جلسه مطرح شد.وی بیان داشت: مصوب شد درجلسات مشترک نمایندگان شیراز درمجلس و منتخبان شورای شهربنابر ضرورت ازافراد ادارات و ارگانهای دیگر به عنوان‌فرد میهمان در جلسات حاضرو مواردی را مطرح نموده و پیشنهاد اتی را ارائه دهند بدون اینکه حق رایی داشته باشند.مورددیگرسرعت توسعه آسیبهای اجتماعی،فرهنگی درشیراز است که متاسفانه میانگین این آسیبها بیشتراز زیرساختهای شهر است وقرارشد جلسه مشترکی بین سپاه فجر فارس ونمایندگان مجلس و شورابعدازتشکیل رسمی شورای ششم برگزار گردد ودراین رابطه تصمیم سازی شود.گرچه نظر شخصی بنده این بوددرقبل ازتشکیل شوراقرارگاهی تحت عنوان شهیداسکندری یا حضرت احمدبن موسی(ع) باهدف رفع محرومیت ازشهروکاهش آسیبهای اجتماعی تشکیل شود البته بایددستگاههای متولی و مرتبط دراین رابطه توجیه وتعیین تکلیف شوند.
این عضو منتخب شورای ششم کلانشهرشیرازدر ادامه خاطر نشان کرد:تشکیل سازمان فرماندهی بحران شیراز که همواره موردتاکیدومدنظرجناب دکترپاک فطرت بوده و جناب فرخ زاده هم که قبلا مسئول آتش نشانی شیراز بوده اندهم دراین رابطه دیدگاهی داشتند وقرارشدتمام دستگاههای مستقردر شیراز بدون استثنا دریک تعیین تکلیف نهایی در زمینه مقابله با بحران بیایندو درواقع طرحی رابرای این منظور و بازنگری این سازمان آماده و ارائه بدهیم تا به سرانجام مطلوبی برسد. طاهری دربخش دیگری از سخنان خوددرتماس تلفنی خبرنگارماباوی گفت: مردم به ما اعتماد کرده اند وما باید به این اعتماد مردم پاسخ مناسب ودرخورشان وشخصیت مردم مومن وانقلابی وولایتمدارشیراز دهیم.بنابراین باید ازفرصت هابهترین استفاده هاراکردوکار هایی را در شورای شهرشیراز انجام دادوبه سرانجام رساندکه در نهایت موردرضایت خداو شهروندان سومین حرم اهل بیت علیهم السلام باشد.طاهری افزود:درواقع به مااعتماد شده تاپاسدارارزشها وحافظ منافع شهروند ان و خونهای پاک شهیدان وحامی حرمین شریف شیراز باشیم واین اتفاق نخواهد افتادمگردرسایه وحدت وهمدلی همه نیروها ومشورت گرفتن از بزرگان شهروافرادصاحب نظر مثل نمایندگان شیراز و نیروهای انقلابی.وی درپایان گفت:از خداوند متعال امیدواریم باموفقیت کامل دراموردرپیشگاه خداوند متعال روسفیددراییم وبتوانیم کارهایی کنیم که رضایت عمومی را شامل شود.

مهندس مسعودزارع دیگر منتخب شورای ششم کلانشهر شیراز باقدردانی ازسعی وهمت نمایندگان شیرازدر پیشبرد امور این شهروتبریک انتخاب جناب دکترپاک فطرت بعنوان رییس مجمع نمایندگان استان فارس دراین دیداروگفتگوی صمیمانه اظهار داشت:بایدتاحدممکن از ظرفیت های دیگر کاندیدا های شورای شهر از افرادی که توانایی خدمت داشتند و رای کافی برای ورود به شورای شهر را نیاورده اند استفاده کرد.وی گفت:همه مابایداخلاص درامور داشته باشیم تاشرمنده شهداو صالحان ونیکان آرمیده و برخاسته ازاین شهر نباشیم.زارع افزود:اینگونه جلسات بایدتداوم داشته باشدزیرا وحدت وهمدلی و صمیمیت را بین مجموعه های خدمت رسان به مردم بیشتر میکندودرتسهیل امور شیرازموثر است ومهمترین مسائل شهرو خواسته ها و مطالبات مردم شیرازواولویت ها و ضرورتهای کاری بین نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهرنیز دراینگونه جلسات همفکری وهم افزایی دنبال میشود.

بااجرایی و عملیاتی شدن تصمیمات مشترک شورای شهرو نمایندگان مجلس شاهد رشدو شکوفایی دوباره شیرازمان خواهیم بود.

دکتررضامحمدیان منتخب مردم شیرازدرشورای ششم با تاکیدبرتوجه به مهمترین و اساسی ترین نیازهای شورای شهرولزوم وحدت وهمدلی وهمراهی تمامی مجموعه های مختلف مستقردراین شهربرای پیشبرد امورشیرازدرجلسه مشترک منتخبان شورای ششم شیرازبانمایندگان مردم این شهردرمجلس اظهار داشت:دراین جلسه که جلسه ای خوب وپربار بود مسائل مختلفی طرح شدو دوستان منتخب شوراهم مواردی رامطرح ونمایندگان عزیز شیرازدر مجلس نیز فرمایشات ورهنمودهایی را مطرح کردند که بااجرایی و عملیاتی شدن آن شاهدرشدو شکوفا یی دوباره شیرازمان خواهیم شد.بنده هم به عنوان عضواسبق شورای شهر ومنتخب مردم شیرازدر شورای ششم به طرح موضوعات کاری وماموریت های پیش روی شورای کلانشهر شیرازدر دوره جدید پرداختم. محمدیان افزود: لزوم رسیدگی هرچه سریعتربه مساله مهم کمربندی شیراز وطراحی نهایی کمربندی بزرگ این شهرو تکمیل فازها وبخش های درحال اجرای کمربندی و رفع موانع آن وتامین اعتبار ات لازم برای اجرای عملیات عمرانی این پروژه بزرگ ملی،همچنین ایجاد تاسیسا ت عوارضی اتوبان شیراز؛اصفهان،ساماندهی محور های ورودی کلانشهر شیراز،مسائلی درارتباط بامیراث فرهنگی وبافت تاریخی و تعامل میراث با شهرداری و عوارض تخفیفی،روشنایی معابر شهری، تعیین تکلیف سد تنگ سرخ و اختصاص ردیفهای بودجه ای برای طرح های نیمه تمام ودردست اجرا، مساله مطالبات شهرداری ازنهادهای دولتی و…از دیگرموارد ی بودکه دراین نشست مطرح گردید.
مهندس محمدفرخ زاده عضو دیگرومنتخب شورای ششم نیز دردیدارخودوهمکاران شورایی بانمایندگان شیرازدر مجلس اظهارداشت:بررسی، پیگیری ورفع مشکلات بین بخشی ازجمله رفع ابهامات ومشکلات بین شهر داری وشوراباسازمانها وادارات دیگر؛ پیگیری امور کمربندی وورودی های شیرازاز جمله پیگیری رینگ دوم و سوم کمربندی، تهیه وتامین ماشین آلات و تجهیزات به روزبرای شهرداری شیراز،ساماندهی ترمینالهای حمل و نقل مسافر، اجرای طرح های محرومیت زدایی ازروستا های الحاقی به شیرازو سکونتگاههای غیر رسمی.وی گفت: توجه به اجرای مگاپروژه سومین حرم اهل بیت(ع) بعنوان مصادیق عمرانی وشهر سازی و فرهنگی واجتماعی. تدوین و تصویب آیین نامه مالی،مالیاتی شهرداری شیرازدر مجلس و ابلاغ آن به شهرداری، توجه به سرمایه گذاران و اینکه سرمایه گذاررانبایدسرمایه برتصور کرد،اتمام پروژه های نیمه تمام وبه سرانجام لازم نرسیده مثل باغ موزه مشاهیر، بنیادسعدی شناسی، طرح های گردشگری، سالن همایشهای بزرگ شهرو تامین اعتبار لازم برای اتمام این پروژه ها توسط شهرداری یا بخش خصوصی ، تامین هلی کوپترو خودروهای آب پاش برای اطفای حریق، پیگیری لوایح مدیریت واحد شهری ودرآمدهای پایدارشهری، توجه به ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به شهرکهای صنعتی و…فرخ زاده افزود: توجه به پتانسیلهای مربوط به سومین حرم و اختصاص ردیف بودجه ای خاص به اجرای طرح های توسعه سومین حرم اهل بیت وبرندسازی های خاص شیرازدر حوزه های مختلف ، براورده کردن حدودانتظارات و توقعات تیمهای ورزشی تاحد ممکن بویژه تیمهای دسته اولی وتجلیل از افرادراه یافته به تیمهای ملی و قهرمانان جهانی ، توجه به خطوط ریلی درون شهری وبرون شهری منتهی به شیرازبرای برون رفت این شهراز انزواباتوسعه خطوط ریلی شیرازبه اقلید،شیراز به جهرم، شیرازبه سیرجان وبندرعباس، شیراز به بوشهر و…مورد عنایت شورای شهر و حمایت نمایندگان شیرازدر مجلس بوده و است.

مهندس غلامعلی ترابی عضومنتخب شورای ششم شیرازهم دراین دیدارگفت: تشکیل جلسات مستمر بین نمایند گان شیرازوشورابرای عمران وابادانی شهروطرح مباحث مهم کلانشهرشیرازوایجادوحدت رویه و همفکری وهم اندیشی برای انتخاب مدیران توانمند حوزه مدیریت شهری وتعامل هرچه بهتربین مسئو لان شهر خصوصا شوراونمایندگان شیراز درمجلس، افزایش درامد های پایداربرای شهرشیراز وپرهیز از هرگونه حاشیه سازی و سیاسی کاری، پرهیزازبروز اختلافات وحمایت ازنیروهای ارزشی و انقلابی مد نظرشورای شهراینده ونمایندگان مجلس باشد.

مهندس علی اکبرسلطانی دیگرمنتخب مردم شریف شیرازو شورای ششم کلانشهر شیرازنیزدراین دیداراظهار داشت:مقرر شد جلسات مشترک فی مابین نمایندگان مجلس و شورای اسلامی شهر تشکیل و برای پیشبرد اهداف مشترک و رفع مشکلات شهر به صورت کار گروهی اقدام گردد.وی گفت: برخی مشکلات کلان شیراز از جمله ارتباط با دستگاهها و وصول مطالبات و حقوق شهر داری از سوی نمایندگان محترم پیگیری گردد.کارگروهی متشکل از نمایندگان شهر و مجلس تشکیل و مسائل و ظرفیت های هر دو مجموعه استخراج و در جلسه ای بعنوان راهبرد دو طرف مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مقررشد: بحث های کلان شیراز از جمله رینگ دوک ترافیک شهر،بحث سرمایه گذار ،بحث تکمیل و توسعه زیر ساخت ها ، سومین حرم اهل بیت و طرح های ملی به صورت ویژه با مشارکت شورای. شهر و مجلس دنبال گرددوجلسات ثابت چهار نماینده و شورای ششم جهت هم افزایی و تبادل نظر برقرار گرددوبحث امکانات و ساختار مناسب مدیریت بحران در کلان شهر شیراز و تأمین تجهیزات ستاد بحران پیگیری گردد. سلطانی افزود:طرح های سرمایه گذاری کلان شهر با مشارکت سازمان ها در اولویت قرار داده شود و هماهنگی بین شوراو نمایندگان مجلس در خصوص تعیین اولویت های کلان شهر شیراز و تعیین راهبرد ها و طرح های ویژه که مشترکا امکان پیگیری و تأمین اعتبار باشد و جایگاه ملی و بین المللی شیراز را احیا نماید،از جمله شیراز شهر پیشرو در هوشمند سازی شیراز سومین حرم اهل بیت، شیراز شهر گردشگری مذهبی ،پزشکی،ملی،همچنین تصویب طرح اشتغال زایی و درآمد پایدار برای شهرداری،دنبال نمودن مشکلات محرومیت زدایی حاشیه شهر و وحدت رویه در برنامه های فرهنگی در شیرازمورد بحث وبررسی قرارگرفته وپیشنهادداده شد.

دکترمهدی نصیری عضودیگر از مجموعه اعضای منتخب مردم در شورای ششم شیرازهم دردیدار خودو همکاران شورایی اش بانمایندگان مجلس اظهار داشت:اگر بخواهیم تحولی درشیرازاتفاق بیفتد باید تیمهای مختلف از شورا و نمایندگان با همراهی نخبگان و مدیرا ن شهری و همچنین دلسوزان شهروشهرداری باهم باشندو وتصمیماتی واحدوضروری برای این شهر بگیرند.نصیری افزود :هرکسی درهرجایگاهی که قراردارد اگربا همکاران خوددر مجموعه های مختلف همدل و همراه باشد اماامور شان راتیمی تشکیل دهند موفقندوپیشرفت ها هم معمولا درمجموعه های همراه ومتحداتفاق می افتد.از این جهت شورای شهر و شهر داری درکنارنمایندگان مجلس ودیگرمدیران ارشد مرکز استان میتوانندبااتخاذ تصمیمات مشترک و بزرگ مقدمات توسعه وتعالی شیرازرافراهم آورند. جذب سرمایه گذاران،حمایت ازسرمایه گذاران و توافقاتی که باسرمایه گذاران واقعی میشود هم مد نظر اعضای شوراو نمایندگان وشهرسازی باشد.

مهندس علیرضااسکندری منتخب مردم درششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرشیرازنیزدر سخنان خود برلزوم کاربیشتربرای خدمت بهتر به مردم ولایتمدارشیراز تاکیدکرده واظهارداشت: لزوم بهره مندی از فرصت پیش آمده نیروهای انقلابی در دولت، مجلس و شورای شهر شیراز به منظور خدمات رسانی بهتر به مردم و ایجاد کارگروه های مختلف بر اساس کمیسیون های تخصصی شورابا حضور نمایندگان محترم مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی به منظور رفع موانع و مشکلات مردم شریف شیراز و برگزاری مداوم جلسات مشترک با نمایندگان محترم مردم در مجلس وهمچنین لزوم توجه به بحث سرمایه گذاریهای کلان در شهر شیراز با همت و حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی کلانشهرشیرازازجمله مواردی است که بایدشوراو شهرداری ونمایندگان شیراز به صورت مشترک انهارادنبال کنند.
گفتنی است آقایان محمدتقی تذروی ومهندس احسان اصنافی دوتن از منتخبان مردم شیرازدر ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی به دلیل حضوردر مسافرت و ماموریت در جلسه دیدارو گفتگوبانمایندگان شیراز حضور نداشتند.

انتهای پیام/

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید