کد خبر:20260
پ

منتخب ششمین دوره شهرشیرازدر پیشبردامورشهرکارساز باشد

به گزارش پگاه خبر؛ضمن تبریک به منتخبان درانتخابات شورای ششم کلانشهرشیرازوباارزوی توفیقات الهی برای ایشان و هم برای بازماندگان ازخدمت درسنگرشوراو قانون گذاری درحوزه مدیریت شهری وباتشکرویژه ازآحاد مردم فهیم شیراز که انتخاب خوبی داشتند وباامید به اینکه منتخبان به رای مردم احترام واعتماد عمومی راازخودشان سلب ننمایندبعنوان شهروند ساکن درشیرازچندکلام باعزیزان منتخب شورای آن […]

به گزارش پگاه خبر؛ضمن تبریک به منتخبان درانتخابات شورای ششم کلانشهرشیرازوباارزوی توفیقات الهی برای ایشان و هم برای بازماندگان ازخدمت درسنگرشوراو قانون گذاری درحوزه مدیریت شهری وباتشکرویژه ازآحاد مردم فهیم شیراز که انتخاب خوبی داشتند وباامید به اینکه منتخبان به رای مردم احترام واعتماد عمومی راازخودشان سلب ننمایندبعنوان شهروند ساکن درشیرازچندکلام باعزیزان منتخب شورای آن میگویم.
شورای نهادی مردمی برای خدمت به مردم و رسید گی به مهمترین امورشهری ویاروبازوی پرتوان شهر داری دراداره امورشهراست والبته نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب رادردستورکاردارد.
بحمدالله دراین دوره ازشورای شهرنیزافرادی انتخاب شده اندکه ازهرجهت صاحب تخصصهاو صلاحیتهای گوناگونند اماباید متوجه بودکه فرصت خدمت به مردم به فرصت سوزیها وسرگرم کردن خودشان به امورغیراز خدمت به ولی نعمتانشان مصروف نکنند که اگرچنین کنند نه راه به جایی میبرندونه سودو منفعتی راعایدمردم شهرمینمایند.
شورای کاری به جای شورایی سیاسی و شورای بی حاشیه به جای شورای پر چالش همیشه نفعش به مردم شهرمیرسد.داشتن روحیه جهادی شمااعضای منتخب ششمین دوره شهرشیراز میتوانددر پیشبردامورشهروشهرداری کارساز باشد.فعال سازی کمیسیونهای تخصصی شورای شهر و پویایی انهااز نظرکارکردهاواستفاده ازفکرنخبگان وصاحبان ایده و دلسوزان شهرمیتواندشوراییان را دررفغ نواقص شهر شیرازکه کم هم نیستندکمک کند. چه خوب است شورای شهر،محل و مکانی رابرای سلسله نشست ها وکرسیهای هم اندیشی فراهم اورد تاار نخبگان شهری واز یاوران شورا گرفته تا کاندیداهای این دوره ونمایندگان شورای شهردرادوار مختلف راگرد هم آورندوبه تیم جدیدشورامشورت دهند.قطعا شورای شهر جایی برای مشورت همگانی وگروهی است وتک روی اعضا جواب نمیدهد.شوراییان باید باهم باشندواختلافات راکنارگذاشته ومتحدو یکدست شورای نمونه کلانشهرهای کشورباشندو در محل کارسیاست رابراجرامستولی نکنندوبناراخدمت خالصانه وبی منت قرارداده،تمام سعی و همت خودرا مصروف احیاوپویایی شهرمان شیرازکنند.

سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی
شیرازپژوه؛روزنامه نگار

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید