کد خبر:20243
پ

قدردانی ازفعالان ستادهای انتخابات ریاست جمهوری وشوراها

به گزارش پگاه خبر؛با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهرو روستالازم وواجب است تاازدوگروه فعال دراین عرصه تقدیروتشکربعمل آید.نخست دست اندرکاران دولتی برپایی انتخابات روز۲۸خرداد۱۴۰۰ ( رییس اعضای ستادانتخابات استانها)هیاتهای اجرایی و نظارت که ازمدتها بویژه هفته ها قبل برای برپایی آبرومندانه وبا شکوه انتخابات اخیرتلاش کردندو سنگ […]

به گزارش پگاه خبر؛با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهرو روستالازم وواجب است تاازدوگروه فعال دراین عرصه تقدیروتشکربعمل آید.نخست دست اندرکاران دولتی برپایی انتخابات روز۲۸خرداد۱۴۰۰ ( رییس اعضای ستادانتخابات استانها)هیاتهای اجرایی و نظارت که ازمدتها بویژه هفته ها قبل برای برپایی آبرومندانه وبا شکوه انتخابات اخیرتلاش کردندو سنگ تمام گذاشتندو با صرف وقت وآبروی خودمانع ازبروزهرگونه اخلال دراین انتخابات شدندوسپس ازافرادو احزاب و دسته جات وگروهها واشخاصی که به صورت کاملا دلی و داوطلبانه درقالب گروه های اقشاروستادهای خود جوش مردمی پای کار امدندو درصحنه حاضرشده و انتخابات را پرشورترکردندو بانی وباعث بروز حماسه ها دراین عرصه شدند. مجموعه دولت وروسای ارشدانتخابات وهمچنین کاندیداهای موفق وناموفق درانتخابات ریاست جمهوری وشورای اسلامی شهر وروستا بایدبه هر نحوممکن وهرطورکه صلاح میدانند ازتلاشها و زحمات شبانه روزی افرادحاضردر ستاد هایشان و کسانی که دراین عرصه مسئولیتی داشتند تشکرو قدردانی نمایند.
نباید وضع به گونه ای باشد که ستادانتخاباتی ریاست جمهوری که عنوان شورای هماهنگی سه استان رباخودبه یدک میکشید والبته ستادی مردمی درکنارسایر ستادهابودوهنوزنسبت به حساب وکتاب خودبامردم وخبرنگاران موفق نبوده فرداروزی به نوعی مدعی بوده و یا مطالبه گری شخصی وگروهی داشته باشد زیرادردولت آقای رییسی حتی گردانندگان غیرقانونمند ستاد های درکشورودراستانهاراه به جایی نخواهندبردمگرآنکه روساو معاونتهاواعضای شورای راهبردی ستادها با مردم و اعضای فعال ستادهابه درستی رفتار کرده باشند.
همچنین وزارت کشوربه کسانی که درستادهای انتخاباتی به صورت رسمی وقانونی مسئو لیت و ماموریتهایی داشتندلوح تقدیروسپاس درحدعرف وروال معمول دهدتابه نوعی به خدماتشان ارج نهاده باشند .
قدردانی از زحمت زحمتکشان هرعرصه درتمام ادیان دنیاامری معمول و مرسوم ودردین مبین اسلام و مذهب حقه شیعه نیزبر اینگونه امور مقدس و مبارک بسیارتاکیدشده است.تشکرو خداقوت گفتن به اعضای مسئول درصندوقهای رای ونیروی نظامی و انتظامی وتامین کنندگان امنیت انتخابات و همه کسانی که بهرشکلی دراین مهم دخیل بوده اند نباید فراموش شود.

سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی
فعال فرهنگی وانتخاباتی

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید