کد خبر:19806
پ

وجه مشترک دوانتخابات پیش روکمک به وضعیت رشدوترقی مردم است

به گزارش پگاه خبر؛ماهیت برپایی انتخابات درتمام دنیا توجه به تغییرو تحول ودگرگونی وضع موجود است. درکشورمامثل بسیاری کشورها وجه مشترک همه انتخاباتهاکمک به وضعیت رشدوترقی وتعالی در زندگی مردم است. درروزجمعه ۲۸خرداد۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی درسراسر کشور برپامیگردد.پاشنه آشیل این دو انتخاب توجه به اقتصاد ومعیشت مردم است. مسائلی مثل استخدام جوانان […]

به گزارش پگاه خبر؛ماهیت برپایی انتخابات درتمام دنیا توجه به تغییرو تحول ودگرگونی وضع موجود است. درکشورمامثل بسیاری کشورها وجه مشترک همه انتخاباتهاکمک به وضعیت رشدوترقی وتعالی در زندگی مردم است. درروزجمعه ۲۸خرداد۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی درسراسر کشور برپامیگردد.پاشنه آشیل این دو انتخاب توجه به اقتصاد ومعیشت مردم است. مسائلی مثل استخدام جوانان فارغ التحصیل دانشگاهها ومراکز اموزش عالی ،اشتغال بیکاران و افراد جویای کار،تسهیل امراز دواج،تامین مسکن نیازمندان وافرادفاقدمسکن،ترمیم حقوق های کارکنان وتوجه به مسائل اموربانوان وقشراسیب پذیر جامعه و مبارزه بافسادو ظلم وبی عدالتی ازجمله مواردی است که درتبلیغات کاندیداهای مختلف این دوره وادوارگذشته بوده و هست ومنبعدنیز خواهد بود.
امااینکه چقدرازاین شعار هابه مرحله اجراوعمل برسد مهم است.بایدتلاش شودتاکاندیداهای هر دوره ازانتخاباتها وعده های پوچ وتوخالی ندهندودر مسیر واقعی نیازهای کلان جامعه و رفع نگرانی هااززندگی مردم تلاش کنندوهمواره خداراناظربر اعمال خودشان بدانندتامردمی که به انهااعتمادکرده ورایشان داده اندراازدست نداده ونظر شان را جلب وجذب نمایند چراکه مردم پس ازخدا،امیدشان به همین مدیران ومسئولان و نمونه افرادی نظیرکاندیداها است. درحال حاضربایدباوحدت بین نیروهای انقلاب اولا نیازهای فوری واساسی مردم شناسایی شود، ثانیا تلاش مضاعف برای رفع این گرفتاریهای عمومی صورت گیرد.
هرچه درصدمشارکت وارای مردم درهر دو انتخابات شوراها وریاست جمهوری بالا ترباشد قدرت مانورمنتخبین وتکیه انها به حمایتهای مردمی بیشتروبهتر خواهدبود.
مردم ایران دراین مرحله حساس ازکشوربایددرمسیرتحقق منویات رهبری بویژه دراجرای مفادگام دوم انقلاب بعنوان سندراهبردی کشور برای عزتمندی وتوسعه حرکت کندوقطع یقین انجام هراقدامی درراستای برپایی انتخاباتی سالم سوزانده میتواندارواح پاک شهداوامام شهداراشادودلهای مومنان ولایی انقلابی راخرسندنمایدوچشمان دشمنان وبدخواهان نظام اسلامی راکورونقشه های آنان را نقش برآب نماید.ان شاالله

سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی
فعال فرهنگی واجتماعی

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید