در حاشیه بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از آثار هنرمند شیرازی؛علیرضا عطروش: آبرنگ خیلی بیرحم است.
در حاشیه بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از آثار هنرمند شیرازی؛علیرضا عطروش: آبرنگ خیلی بیرحم است.

نمایشگاه آثار نقاشی استاد‌‌‌ علیرضا عطروش با عنوان «چینه های زمان» به مد‌‌‌ت ۱۱ روز د‌‌‌ر نگارخانه وصال شیرازی در حال برگزاریست و در همین راستا مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نیز با حضور هنرد‌‌‌وستان د‌‌‌ر نگارخانه مذکور به بازدید از آثار این هنرمند شیرازی پرداخت و بر اهمیت نگاه هنرمندان در […]

نمایشگاه آثار نقاشی استاد‌‌‌ علیرضا عطروش با عنوان «چینه های زمان» به مد‌‌‌ت ۱۱ روز د‌‌‌ر نگارخانه وصال شیرازی در حال برگزاریست و در همین راستا مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نیز با حضور هنرد‌‌‌وستان د‌‌‌ر نگارخانه مذکور به بازدید از آثار این هنرمند شیرازی پرداخت و بر اهمیت نگاه هنرمندان در تولید آثارشان برای حفظ داشته های اصیل فرهنگی هنری استان فارس تاکید کرد.

 

به گزارش پگاه خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، در این بازدید استاد عطروش درباره شیوه هنریش گفت: به صورت خیلی آرام و شاید بشه گفت ملایم کارهایم را انجام میدهم و به صورت هفتگی و روزانه کار میکنم و خیلی درصدد نبودم که کارهایم را عرضه کنم و در این وادی وارد شوم و بیشتر گرافتاری هایم را صرف آموزش و تدریس میکنم و این که در این وادی خودم را قرار دهم ولی در نمایشگاه های گروهی دائم شرکت داشتم و در سال در دو نمایشگاه حداقل کار کردم.

این نقاش شیراز افزود: سال گذشته در یک سفر کاری به فرانسه رفتم و یک تحرک بیشتر برایم انجام شد تا کارهای بیشتری انجام دهم و با همکاری خانواده توانستیم بیایم و یک نمایشگاه بگذارم از آثاری که دیده نشده است یا کمتر دیده شده که در این نمایشگاه ۲۱ تابلو عرضه کردیم که معرض دید قرار گیرد. بیشتر الهام گرفته از اندیشه های خودمان از ذهنیت و وابستگی های خودم به شیراز و موضوعاتی که با آن زندگی می کنم فرهنگ هنر شیراز، فارس و اگر دقت کنید در تابلو ها موضوعات محوریت شیراز دارد، ولی هر کدام متفاوت از دیگری به موضوع جداگانه برخورد شده و بیشتر گوشه هایی از خاطرات و موضوعات فراموش شده در آنها موجود می باشد.

او اظهار داشت: در کارهایم ذهنیت گرایی را دارم که با آن زندگی میکنم و نقاشی من یک لایه بسیار بسیار ظریفی با سورئالیسم است و در قسمتی از تابلوها زندگی موازی و متفاوت می بینیم که با فضای ملایمی سورئالیم با هم هماهنگ شده اند و تلاش کرده ام که سورئالیسم را صددرصد رعایت نکنم و با یک ظرافت یک فضای ملایمی از فضای سورئالیسم ایجاد شود. تابلو های من پر از زوایه های و قاب های تو در تو است که در یک تابلو می توان تعداد زیادی تابلو را دید و من باتوجه به این که در خانه ای پر از کاشی و رنگ های زیبا بزرگ شده ام، این تأثیر رنگ ها در کارهایم هست که در واقع می توان گفت شناسنامه شیراز است .

عطروش معتقد است: هنرمند در اکثر کارهای طراحی و شیوه های نقاشی فرصت تصحیح و فرصت اصلاح و تجدید نظر دارد، ولی آبرنگ خیلی بیرحم است و نمی گذارد که اشتباهی رخ دهد و با کوچگترین خطا باید کنار گذاشته شود. زبان آبرنگ خیلی خیلی خاص است که همان نقاش هم می تواند با آبرنگ هم سخن بگوید، ولی باید مسایل تکنینی آبرنگ را در نظر داشته باشد.

وی در باره کارهای ذهن گرایانه و خلاقانه در نقاشی ابراز داشت: دقیقا مساله ای که وجود دارد برمی گردد به ذهنیت هنرمند، گاهی هنرمندی که یک ذهنیت پراکنده یا آوانگارد داشته باشد، مثل یک فرد سنت گرا نیست. هیچ الزامی نباید باشد که به هنرمند بگوید چه بکن چه نکن. هنرمند اگر تغییراتش بر اساس خواسته دیگران باشد، دیگر شناسنامه هنرمند نیست. مثلا من بسیاری از نقاشی هایم بدون امضا هم مشخص است که مال من است یا همچون آثار استاد صابر که از این دست می باشد. و مردم باید دوست داشتن هایشان را مشخص کنند و هنرمند نیز بایستی بدون چشم داشت مسئولان، کارش را پیش ببرد وگرنه در جای خود می مانند.

علاقه مند‌‌‌ان می توانند‌‌‌ تا ۲۱ آبان ماه جاری همه روزه از ساعت ١٧ الی ٢١از این نمایشگاه د‌‌‌ید‌‌‌ن کنند‌‌‌. گفتنی است علیرضا عطروش متولد‌‌‌ سال ۱۳۳۶ د‌‌‌ر شیراز می باشد‌‌‌ که عمد‌‌‌ه فعالیت های هنری وی د‌‌‌ر زمینه نقاشی و عکاسی است. وی فعالیت های حرفه‌ای خود‌‌‌ د‌‌‌ر زمینه عکاسی را از د‌‌‌هه ۵۰ و تد‌‌‌ریس نقاشی را از خرد‌‌‌اد‌‌‌ ۱۳۵۸ آغاز کرد‌‌‌. برگزاری بیش از ۲۰ نمایشگاه نقاشی انفراد‌‌‌ی د‌‌‌ر د‌‌‌اخل و خارج از کشور، حضور د‌‌‌ر بیش از ۵۰ نمایشگاه نقاشی جمعی د‌‌‌ر شیراز و تهران اصفهان، بوشهر و شرکت د‌‌‌ر بیش از ۱۵ نمایشگاه انفراد‌‌‌ی و گروهی عکس، حضور د‌‌‌ر سه د‌‌‌وره بینال د‌‌‌وسالانه نقاشی ایران د‌‌‌ر موزه هنرهای معاصر تهران بخشی از سوابق حرفه‌ای این هنرمند‌‌‌ شیرازی است.