راهپیمایی ۱۳ آبان شیراز در قاب تصویر
راهپیمایی ۱۳ آبان شیراز در قاب تصویر

راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همزمان با دیگر نقاط کشور با حضور دانشجویان،‌ دانش‌آموزان و سایر اقشار مردم و مسئولان در شیراز برگزار شد.

راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همزمان با دیگر نقاط کشور با حضور دانشجویان،‌ دانش‌آموزان و سایر اقشار مردم و مسئولان در شیراز برگزار شد.