مراسم تجلیل از عوامل مجری برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شورای شهر شیراز/عکس
مراسم تجلیل از عوامل مجری برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شورای شهر شیراز/عکس

مراسم تجلیل از عوامل مجری برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شورای شهر شیراز برگزار شد.

مراسم تجلیل از عوامل مجری برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شورای شهر شیراز برگزار شد.