بازدید میدانی دکتر نواب قائدی از محله‌های منصورآباد و معالی‌آباد با هدف بررسی مشکلات و ارتقاء سطح خدمت رسانی به شهروندان
بازدید میدانی دکتر نواب قائدی از محله‌های منصورآباد و معالی‌آباد با هدف بررسی مشکلات و ارتقاء سطح خدمت رسانی به شهروندان

در راستای برنامه‌ها و بازدیدهای میدانی دکتر قائدی از محله ها به منظور بررسی و رسیدگی به درخواستها و مسائل و مشکلات شهروندان و با هدف ارتقاء سطح خدمت رسانی در محله ها، دکتر نواب قائدی رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز، به همراه دکتر اسماعیلی شهردار منطقه شش، […]

در راستای برنامه‌ها و بازدیدهای میدانی دکتر قائدی از محله ها به منظور بررسی و رسیدگی به درخواستها و مسائل و مشکلات شهروندان و با هدف ارتقاء سطح خدمت رسانی در محله ها، دکتر نواب قائدی رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز، به همراه دکتر اسماعیلی شهردار منطقه شش، مسئولین این شهرداری، یاوران شورا و کارشناسان کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز از محله های منصورآباد و معالی آباد شیراز بازدید کردند.